OI Pariz 2024

Olimpijski komite Slovenije z Zlatim certifikatom Zdravju prijazna organizacija

Olimpijski komite Slovenije z Zlatim certifikatom Zdravju prijazna organizacija
Ob praznovanju 70-obletnice Športne unije Slovenije je predsednik OKS-ZŠZ Bogdan Gabrovec prejel Zlati certifikat Zdravju prijazna organizacija. Krovna športna organizacija v okviru prizadevanj za zdrav način življenja državljank in državljanov veliko pozornosti posveča tudi zdravju svojih zaposlenih.
Olimpijski komite Slovenije in Športna unija Slovenija sta junija lani podpisala pogodbo, s katero je OKS pristopil k programu Zdravju prijazna organizacija. Namen sodelovanja je načrtno zagotavljanje zdravega delovnega okolja in zdravja zaposlenih. Aktivnosti so bile usmerjene predvsem k spodbujanju zaposlenih h gibanju in deliti ideje, kako se razgibati v času delavnika (in v prostem času).
 
Program je vključeval različne aktivnosti:
  • testiranje gibalne učinkovitosti zaposlenih z individualno analizo rezultatov in pridobitvijo gibalne značke,
  • anketo med zaposlenimi, s katero je bila ugotovljena organizacijska klima in življenjski slog zaposlenih ter interes o želenih ukrepih in morebitnih novostih na področju telesne dejavnosti in drugih dejavnikov, ki vplivajo na zdravje zaposlenih.
Hkrati so bile izvedene tudi delavnice ergonomija delovnih mest, aktivni odmor na delovnem mestu, nordijska hoja in klinična psihologija.
»Zdrav delavec je pomembna dodana vrednost vsake organizacije, zato me iskreno veseli, da so moje sodelavke in sodelavci z veseljem sprejeli aktivnosti, ki smo jih izvajali v okviru programa in s katerimi nadaljujemo tudi v prihodnje,« je ob prevzemu certifikata delal predsednik Gabrovec ter dodal »s tem programom opozarjamo na zdrav način življenja tudi znotranj krovne športne organizaije. S tem programom smo v naš delavnik vključili strokovno vodeno izvajanje aktivnih odmorov na delovnem mestu, ponudili strokovno vodeno vadbo pred delavnikom ter ponudli sadje kot zdravo malico,« je še izpostavil predsednik krovne športne organizacije.
 

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji