Usposabljanje SD1

Odgovor na izjavo podpredsednika OKS-ZŠZ ob najavi njegove kandidature za predsednika OKS

Odgovor na izjavo podpredsednika OKS-ZŠZ ob najavi njegove kandidature za predsednika OKS
Predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Bogdan Gabrovec je danes podal uradni odgovor na izjavo podpredsednika OKS-ZŠZ ob najavi njegove kandidature za predsednika OKS.
Člani volilne skupščine Olimpijskega komiteja Slovenije bodo konec letošnjega leta izvolili novega moža na čelu krovne športne organizacije na slovenskem. Čez manj kot pol leta se v boj za naslednjega predsednika OKS-ZŠZ podajajo trenutno znani trije kandidati, predsednik Rokometne zveze Franjo Bobinac, podpredsednik za vrhunski šport pri OKS-ZŠZ Tomaž Barada, in podpredsednik, odgovoren za šport za vse in šport na lokalni ravni Janez Sodržnik.

Naj poudarim, da je OKS-ZŠZ krovna športna organizacija v Republiki Sloveniji, ki povezuje in usklajuje interese na področju civilne športne sfere, uveljavlja vrednote olimpizma, v partnerstvu z državo in gospodarstvom ter usmerja in pomaga ustvarjati optimalne pogoje za razvoj slovenskega športa in celostnega razvoja športnic in športnikov, ustvarja strokovno organizacijske pogoje za rast in razvoj svojih članic na ravni športa za vse in na ravni tekmovalnega športa tako na lokalni kot na nacionalni ravni. Prihajajoče volitve in programi kandidatov za predsednika pa ne smejo in ne vplivajo na tekoče delo krovne športne organizacije. smo odgovorni za delovanje skladno z vizijo in poslanstvom ter potrjenim programom dela OKS-ZŠZ, kar pomeni s strokovnim delom in poslovno odličnostjo biti ključni dejavnik pri nadaljnjem oblikovanju ter razvoju športa v Sloveniji in s tem postati vzor uspešnega nacionalnega olimpijskega komiteja v svetu.
 
Tudi v tej luči ne morem mimo izjav podpredsednika OKS-ZŠZ Janeza Sodržnika, ki je ob napovedi svoje kandidature izrekel kar nekaj besed, ki škodijo naši organizaciji in zaslužijo dodatno pojasnilo. Z vso resnostjo se zavedamo pomena sponzorjev in partnerjev ter njihov doprinos k razvoju športa in posameznih športnih panog. Ena izmed neprimernih izjav podpredsednika se je dotaknila tudi pomembnega sponzorja OKS-ZŠZ in dolgoletnega podpornika slovenskega športa in športnikov, družbe BTC. V svoji izjavi namreč eno izmed najbolj poznanih znamk družbe BTC City naslavlja kot ''šoping center'', ki je sicer v Sloveniji in širše v svetu poznan kot eno največjih poslovno, nakupovalnih, rekreativno-zabaviščnih in kulturnih središč v Evropi. V BTC City-ju se med drugim organizirajo vrhunski mednarodni športni dogodki (npr. Maraton Franja), in imajo sedež eminentne svetovne korporacije IBM, UniCredit banka, Microsoft,… Ponosni smo, da z družbeno odgovornim sponzorjem, ki ima status ene najbolj družbeno in trajnostno naravnanih družb ter velja za enega izmed ključnih sponzorjev OKS-a že vrsto let gojimo dobre in korektne odnose za katere upamo, da se bodo v prihodnosti le še utrdili.
 
Kot predsednik OKS-ZŠZ se odločno ograjujem od neprimerne izjave Janeza Sodržnika na novinarski konferenci v Ljubljani. V imenu Olimpijskega komiteja Slovenije se iskreno opravičujem vodstvu ter vsem zaposlenim družbe BTC za omenjeno dejanje. Družbi BTC se ponovno zahvaljujem za vso podporo in verjamem v nadaljevanje odličnega sodelovanja tudi v prihodnosti.

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji