Slovenskim športnikom na voljo aplikacija za prijavo nepravilnosti

Slovenskim športnikom na voljo aplikacija za prijavo nepravilnosti
Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez je pripravil nacionalno kampanjo za spodbujanje športnega obnašanja, ki jo bo izvajal skupaj s športnimi organizacijami, vzgojno-izobraževalnimi institucijami in mediji.
Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez je pripravil nacionalno kampanjo za spodbujanje športnega obnašanja, ki jo bo izvajal skupaj s športnimi organizacijami, vzgojno-izobraževalnimi institucijami in mediji.

Kampanja OKS-ZŠZ vključuje naslednja področja:
  • Promocija športnega navijanja na športnih tekmovanjih (velika mednarodna športna tekmovanja, državna prvenstva množičnih in individualnih športov, pomembnejša tekmovanja nacionalnih športnih zvez, tekmovanja športnikov invalidov in šolska športna tekmovanja v sodelovanju z Zavodom za šport Planica);
  • Promocija športnega ravnanja športnikov, trenerjev, športnih delavcev;
  • Promocija družbene odgovornosti z vidika varovanja okolja, medsebojnih odnosov v sklopu izvajanja športnih aktivnosti (promocija Kodeksa OKS-ZŠZ za varovanje okolja in narave, sodelovanje pri pripravi novega Etičnega kodeksa OKS-ZŠZ, usklajenega z Agendo 2020);
  • Promocija športnega obnašanja v sodelovanju z mediji (promocijo športnega obnašanja, predstavitev primerov zglednega ravnanja, izpostavitev primerov neustreznega ravnanja…);
  • Podeljevanje posebnih priznanj OKS-ZŠZ na nacionalni in lokalni ravni za primere zglednega športnega obnašanja športnikov, trenerjev, športnih delavcev, športnih organizacij;
  • Nominiranje izjemnih primerov športnega obnašanja mednarodnim organizacijam, ki podeljujejo priznanja na področju fair playa, društvene odgovornosti in trajnostnega razvoja na področju športa;
  • Spodbujanje športnih organizacij k uveljavljanju etičnih in moralnih vrednot ter trajnostnega in transparentnega poslovanja in delovanja;
  • Priprava za vzpostavitev posebne linije za sporočanje nepravilnosti v športu, neprimernega ravnanja športnih organizacij, športnih delavcev, trenerjev, sodnikov in športnikov.
Del kampanje je tudi vzpostavitev linije za javljanje nepravilnosti in zlorab na področju športa. To linijo vzpostavljamo skupaj s podjetjem ABC transparency – bronastim partnerjem OKS. Namen linije je predvsem v tem, da omogoči deležnikom na področju športa prijavo zlorabe oz. nepravilnosti v športu ali suma na takšno dejanje, ki zagotavlja striktno varovanje podatkov prijavitelja.
Zlorabo ali druge nepravilnosti lahko prijavite na naslednjem linku: https://zvizgavka.olympic.si/
 

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji