Usposabljanje SD1

Projekt Razvoj kadrov v športu že vrača znanje mladim

Projekt Razvoj kadrov v športu že vrača znanje mladim
Nosilci projekta Razvoj kadrov v športu (RKŠ) so na zaključni konferenci v Ljubljani z zadovoljstvom predstavili uspešno opravljeno delo, obenem pa so se že ozrli v področja, ki bi jih za izboljšanje delovanja slovenskega športa morali nasloviti v enakem ali podobnih projektih v prihodnje.


Projekt je v štirih stebrih vključeval 13 posameznikov vključenih v doktorski študij, 38 vrhunskih športnikov po zaključku športne kariere, 76 trenerjev in 12 kineziologov. Med znanimi imeni slovenskega športa so bili v projekt vključeni med drugim alpska smučarka Petra Robnik, tekačica na smučeh Vesna Fabjan, plavalka Anja Klinar, atletinja Anja Valant Velepec, hokejist Marcel Rodman, odbojkar Tomi Šmuc, rokometaš Luka Žvižej, kolesar Andrej Hauptman, kajakaš Simeon Hočevar in mnogi drugi. Ena od pomembnih prednosti projekta so tudi sinergije, ki so se ustvarile s sodelovanjem kar 40 konzorcijskih partnerjev ter omogočile izmenjavo znanj in izkušenj, prenos znanja na mlade ter nadgradnjo kompetenc.

Na OKS-ZŠZ smo projekt ocenili za eno prioritetnih nalog nacionalnega programa športa, ki se konča prihodnje leto, saj je posebna pozornost namenjena povečanju kakovosti in konkurenčnosti strokovnega kadra pri delu v športu. Obenem pa je tudi v skladu z evropskimi smernicami o dvojni karieri vrhunskih športnikov, za katere je pomembno, da si pridobijo formalno izobrazbo ali strokovno usposobljenost za prenašanje svojega znanja pri nadaljnjem delu v športu. Pomen znanja in izobrazbe je poudaril tudi predsednik OKS-ZŠZ Bogdan Gabrovec v uvodnem nagovoru: "Strast in talent sta pomembna gradnika vrhunskih dosežkov, znanje pa je tista primerjalna prednost, ki omogoča ustvarjanje teh rezultatov."


    

Več informacij o projektu najdete tukaj.

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji