Volitve novega predsednika Kluba slovenskih olimpijcev

Volitve novega predsednika Kluba slovenskih olimpijcev
Klub slovenskih olimpijcev (KSO) je prostovoljno združenje športnikov v okviru OKS-ZŠZ, sestavljen iz uradnih udeležencev zimskih ali letnih olimpijskih iger in vključuje, združuje ter povezuje olimpijce z namenom izvajanja nalog, pomembnih za podporo olimpijcem in športnikom.

Na seji Izvršnega odbora OKS, ki je bila 22.11.2016 v Ljubljani, je bil kot predsednik Kluba slovenskih olimpijcev imenovan g. Miroslav Cerar. Interese olimpijcev v sklopu KSO pod okriljem OKS-ZŠZ predstavljajo voljeni predstavniki olimpijcev, ki so imenovani v Predsedstvo Kluba slovenskih olimpijcev, ki ga za vsako mandatno obdobje sestavlja do pet članov. V predsedstvo KSO so lahko imenovani izključno športniki, ki so sodelovali na olimpijskih igrah (olimpijci). Mandatno obdobje Predsedstva KSO je štiri leta

Ker je obstoječemu predsedstvu KSO poteklo mandatno obdobje, je bilo v torek, 27. septembra 2022, ob 17. uri, v Slovenskem olimpijskem izobraževalnem centru, v Ljubljani, organizirano srečanje Kluba slovenskih olimpijcev in volitve Predsedstva KSO. Predsedstvo KSO lahko skladno z 10. členom Poslovnika o delu KSO imenuje tudi častnega predsednika KSO, ki pa je lahko skladno s pravili zgolj dosedanji predsednik KSO, ki je s svojim doprinosom ključno prispeval k uveljavljanju statusa olimpijskih športnikov. Pri tem se funkcija častnega predsednika Kluba slovenskih olimpijcev ne šteje v kvoto 5 članov

Za naslednje mandatno obdobje so bili imenovani naslednji predstavniki olimpijcev:
  • Častni Predsednik: g. Miroslav Cerar OLY
  • Predsednik: Iztok Čop OLY
  • Sekretarka: dr. Petra Robnik OLY
  • Člani Predsedstva (3): mag. Katja Koren Miklavec OLY, Primož Kozmus OLY in Ivo Čarman OLY.

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji