Obvestilo o izvedbi volitev predlogov članov Sveta Fundacije za šport za mandat 2022-2027

Obvestilo o izvedbi volitev predlogov članov Sveta Fundacije za šport za mandat 2022-2027
Na podlagi 5. člena Uredbe o postopku izbora predlogov članov Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v RS in Sklepa o začetku postopka izbora predlogov za člane Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v RS, ki ga je na svoji 25. dopisni seji dne 9. 9. 2022 sprejel Strokovni svet Republike Slovenije za šport, Volilna komisija za vodenje postopka izbora predlogov članov Sveta Fundacije za šport objavlja obvestilo o izvolitvi predlogov članov Sveta Fundacije za šport RS.
Izbor (volitve) predlogov članov Sveta Fundacije za šport bodo organizirane na dveh krajih (dveh voliščih), kot sledi:
- v sredo, 19. 10. 2022 med 10:00 in 18:00 v Ljubljani, na naslovu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, Ljubljana (Velika sejna dvorana),
- v četrtek, 20. 10. 2022 med 10:00 in 18:00 v Mariboru, na naslovu Šport Maribor, Stadion Ljudski vrt, Mladinska 29, 2000 Maribor (pod južno tribuno stadiona Ljudski vrt; vhod iz Gregorčičeve ulice).

Voli se tajno z glasovnicami.
Znotraj posamezne skupine upravičencev bodo Izvoljen/-i tisti kandidat/-i, ki bo/-do prejel/-i največje število glasov. Ugotavljanje končnega števila glasov bo potekalo takoj po zaprtju volišča dne 20. 10. 2022.
Če dva ali več kandidatov dobita/-jo enako število glasov, se volitve med njima/-i ponavljajo toliko časa, dokler en kandidat ne dobi večine glasov. Ponovne volitve med kandidati, ki bodo prejeli enako število glasov bodo potekale v sredo, 26. 10. 2022 na naslovu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, Ljubljana. O poteku ponovnih volitev med kandidati, ki bodo prejeli enako število glasov bo Volilna komisija objavila dodatno obvestilo skladno s 5. členom Uredbe.
O poteku izbora predlogov članov Sveta Fundacije za šport sestavi volilna komisija zapisnik, ki ga podpišejo člani Volilne komisije oziroma njihovi namestniki, ki so izvedli volitve.

Celotno besedilo OBVESTILA se nahaja tukaj.
Obrazec za POOBLASTILO pa najdete v priponki.

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji