Volitve v Državni svet RS

Volitve v Državni svet RS
Državna volilna komisija je objavila javni poziv za volitve novih članov Državnega sveta RS, kjer ima šport skupaj s kulturo v Državnem svetu RS enega (1) predstavnika, ki ga izvolijo t. i. elektorji – to so posamezniki, ki jih imenujejo (izvolijo) tako kulturna društva kot športna društva oz. športne zveze v skladu s svojimi pravili in ki nato sestavljajo volilno telo, ki izvoli člana Državnega sveta RS.
OKS-ZŠZ je za člana Državnega sveta RS predlagal Luko Steinerja, predsednika uprave Športne loterije, d.d.. Da bi bil v Državni svet RS izvoljen predstavnik športa, torej Luka Steiner, in ne predstavnik kulture, moramo športna društva oz. športne zveze imenovati v volilno telo, ki nato izvoli člana Državnega sveta RS, čim več svojih t. i. elektorjev.
POZIV 

V drugi priponki se nahaja obrazec, ki ga izpolnite z zahtevanimi podatki (pri točki f) »drugo« napišite: »V povezavi s točko e) tega obrazca za elektorja določamo oz. potrjujemo enega (1) predstavnika, in sicer v skladu naslednjimi določili drugega odstavka 36. člena Zakona o Državnem svetu: »Poklicne organizacije izvolijo v ustrezno volilno telo vsaka po enega predstavnika ne glede na število članov«), med katerimi so tudi osebni podatki vašega elektorja, ki ga morate izvoliti ali imenovati v skladu z vašimi internimi pravili. Ta obrazec, skupaj z zahtevanimi prilogami, mora nato zakoniti zastopnik vaše organizacije, ali njegov pooblaščenec (obvezno pooblastilo), najkasneje do 24. 10. 2022, osebno vložiti na sedežu Državne volilne komisije, Slovenska 54/IV v Ljubljani (poslovni čas službe Državne volilne komisije je vsak delavnik med 8.00 in 16.00 uro).

Če želite, lahko obrazec z vsemi prilogami prinesete na Dneve OKS-ZŠZ v Ljubljano in bo celotno dokumentacijo na sedež Državne volilne komisije odnesel zaposleni na OKS-ZŠZ, Luka Kermelj kot pooblaščena oseba – v tem primeru mora zakoniti zastopnik vaše organizacije izpolniti, ožigosati in podpisati tudi pooblastilo, ki vam ga pošiljamo v tretji priponki. Če obrazca z vsemi prilogami ne boste mogli prinesti na Dneve OKS-ZŠZ in dokumentacije na sedež Državne volilne komisije tudi ne boste mogli odnesti sami, nam lahko dokumentacijo pošljete po pošti na naslov OKS-ZŠZ, Ameriška ulica 2, 1000 Ljubljana, in sicer je zadnji rok oddaje na pošto, sreda, 19. 10. 2022, in dokumentacijo bo v tem primeru na sedež Državne volilne komisije odnesel pooblaščenec, Luka Kermelj, zaradi česar morate dokumentaciji tudi v takem primeru priložiti s strani zakonitega zastopnika vaše organizacije izpolnjeno, ožigosano in podpisano pooblastilo, ki se nahaja v tretji priponki.
 
Za kakršno koli dodatno informacijo smo dosegljivi na telefon 041 517 735 (Poljanka Pavletič Samardžija)  

 

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji