OI Pariz 2024

Dnevi OKS-ZŠZ

Dnevi OKS-ZŠZ
Danes in jutri, 17. in 18. oktobra, v Grand hotelu Union gostimo Dneve OKS-ZŠZ, konferenčni dogodek krovne športne organizacije na slovenskem. V dveh dneh bomo z zanimivimi sogovorniki naslovili različne aktualne teme s področja športa in hkrati z večerno prireditvijo danes obeležili "rojstni dan" OKS-ZŠZ, ki ga praznujemo 15. oktobra. Dogodek je z uvodnim govorom otvoril predsednik Olimpijskega komiteja - Združenja športnih zvez, Bogdan Gabrovec.

"Drage športnice in športniki, trenerji, športni delavci, člani olimpijske družine na slovenskem. Morda nekoliko z zamudo, pa vendarle: dovolite mi, da vam vsem najprej čestitam ob Dnevu Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez; 15. oktobra namreč praznujemo rojstni dan. Slovesno ga bomo obeležili na večernem dogodku, delovno pa zaznamovali danes in jutri. Kako dobrodošlo, saj po dveh letih Covidnega premora, aktualne tematike s področja športa ne manjka. Poleg osnovnega namena, srečanja interesno povezanih športnih zanesenjakov, izmenjave mnenj in druženja, bomo v naslednjih dveh dneh pogledali v problematiko, stanje in aktualni položaj slovenskega športa ter se z zanimivimi sogovorniki zazrli v prihajajoče obdobje
 
Družbeno odgovorno ravnanje v športu temelji na trajnosti, solidarnosti in medsebojnemu spoštovanju. Učinki športa imajo lahko velik pozitivni vpliv na celotno družbo zato je pomembno, da te vrednote negujemo, vzpostavimo sistem za zaščito deležnikov v športu ter stalno skrbimo za ustrezno informiranost in ozaveščenost. Naloga OKS je tudi ozaveščanje o vrednotah v športu, fair playa, solidarnosti, strpnosti, prijateljstva, prostovoljstva, o vsem tem bo tekla beseda na letošnjih Olimpijskih dnevih. Obravnavali bomo vlogo športa za vse v primerjavi z vrhunskim športom, se morda povezujeta, sta si konkurenta glede vsebine in financiranje?  Kakšna je vloga Nacionalnih panožnih športnih zvez pri razvoju in ponudbi programov športa za vse. Z eksperti bomo ugotavljali  prednosti povezovanja športa in turizma, kako je s financiranjem,  promocijo, je naša želja, da bi šport in turizem zaživela na skupnem ministrstvu le pobožna želja in iluzija ali ima realne podlage? Pomembna je vloga krovne športne organizacije pri razvoju športnikov, omogočanju njihovih nastopov na tekmovanjih najvišje ravni ter pri ohranjanju  konkurenčnosti v mednarodnem okolju. 
 
Veliko zanimivega nas čaka v teh dveh dneh. Nič narobe, če tudi polemičnega. A naj na koncu mojega nagovora poudarim: Pomembno je na pot napredka športa stopiti složno in povezano. Res ne potrebujemo nepotrebnih podtalnih delovanj, ki nas razdvajajo. Tako znotraj športa samega, kakor tudi med posameznimi ključnimi deležniki, državo, lokalno skupnostjo ter strokovnimi resorji na vseh ravneh, je modro, če nastopamo enotno. Le tako bo športu v Sloveniji še bolje.
 
Želim nam vsem konstruktivno in uspešno delo na letošnjih Olimpijskih dnevih. Hvala."

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji