Usposabljanje SD1

SLOADO razpisuje delovno mesto direktorja zavoda SLOADO

SLOADO razpisuje delovno mesto direktorja zavoda SLOADO
Slovenska antidoping organizacija (SLOADO), zasebni zavod za preprečevanje dopinga v športu, na podlagi Statuta zavoda Slovenska antidoping organizacija razpisuje delovno mesto direktorja zavoda SLOADO.

Kandidat/kandidatka za direktorja zavoda mora izpolnjevati naslednje pogoje:
Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki je poslovno sposobna.
 
Poleg tega pogoja mora kandidat/kandidatka za direktorja izpolnjevati še naslednje pogoje:
 • zahtevana VII. stopnja izobrazbe,
 • zahtevana najmanj tri (3) leta delovnih izkušenj na področju preprečevanja dopinga v športu,
 • je pri svojem dosedanjem delu dosegal/-a delovne rezultate iz katerih izhaja, da bo lahko opravljal/-a in vodil/-a dela in naloge s področja delovanja zavoda,
 • odlično poznavanje domačega in mednarodnega športnega okolja vključno z razmerami v športu,
 • aktivno znanje angleškega jezika.
Druga potrebna znanja, zmožnosti:
 • usposobljenost za delo z osebnim računalnikom,
 • odlične verbalne in pisne komunikacijske spretnosti,
 • dobre vodstvene in organizacijske sposobnosti,
 • inovativni pristop pri načrtovanju, pripravi in realizaciji letnih programov dela zavoda.
 
Vrsta in trajanje zaposlitve: za polni delovni čas, mandat direktorja traja štiri (4) leta z možnostjo ponovnega imenovanja na to funkcijo.
 
Prijava mora vsebovati:
 • življenjepis kandidata,
 • dokazila o zahtevani izobrazbi,
 • pregled uspešno izvedenih mednarodnih projektov kot dokazilo uspešnosti pri doseganju dobrih delovnih rezultatov,
 • kratka predstavitev svojega pogleda na boj proti dopingu v športu.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/kandidatke, ki dobro poznajo svetovni protidopinški program in pravila Svetovne protidopinške agencije in mednarodnih protidopinških konvencij, ter odlično poznavanje nacionalnega protidopinškega programa in protidopinških pravil SLOADO.
 
Način prijave kandidatov/kandidatk:
Pisne vloge z ustreznimi dokazili pošljite vključno do srede, 26 . 10. 2022 na naslov:
 
Slovenska antidoping organizacija, zasebni zavod za preprečevanje dopinga v športu, Ljubljana, Celovška 25, 1000 Ljubljana, z oznako »RAZPIS ZA DIREKTORJA ZAVODA SLOADO«.
 

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji