Vabilo na seminar - Sponzorstvo v slovenskem športu

Vabilo na seminar - Sponzorstvo v slovenskem športu
Na podlagi pobud s strani številnih članic, je OKS-ZŠZ poleti 2022 izdal knjigo Sponzorstvo v slovenskem športu. Gre za strokovno knjigo s področja trženja športa, katere namen je pomagati vsem tistim v športu, ki se na tak ali drugačen način ukvarjajo s pridobivanjem prepotrebnih sredstev za šport. Na to temo bo organiziran tudi seminar in sicer v četrtek, 10. novembra, ob 14. uri.

Spremno besedo namenja knjigi dr. Marko Ilešič, sodnik Sodišča Evropske unije iz Luxembourga, vsebina monografije pa je razdeljena na pravni in ekonomsko poslovni del. Urednik pravne plati je prof. dr. Peter Grilc iz Pravne fakultete v Ljubljani, sestavljajo pa ga naslednji prispevki:
 • Ključni vsebinski elementi sponzorske pogodbe (dr. Tone Jagodic)
 • Pravni vidik strukture ponudbe, pogajanj in sklenitve sponzorske pogodbe (odvetnika mag. Igor Angelovski in Kevin Rihar LL.M )
 • Način podelitve in zaščite pravic do trženja javne podobe športnika v sponzorski pogodbi (mag. Jure Levovnik)
 • Sponzorska pogodba in arbitražni postopek (Sabina Markič Janežič)
 • Odškodninska odgovornost sponzorja in sponzoriranca pri kršitvi sponzorske pogodbe (doc. dr. Gregor Dugar)
 • Davčni vidiki sponzorstva (dr. Jernej Podlipnik)
 • Sponzoriranje pomembnih športnih dogodkov in problem plačljivosti TV prenosa (dr. Vesna Bergant Rakočević)
 • E-šport – fuzija digitalnega in analognega (dr. Peter Merc)
 • Pravice intelektualne lastnine in e šport (doc. dr. Matija Damjan)
 • Udejstvovanje športnikov na družbenih omrežjih in obveznosti iz sponzorskih razmerij (mag. prava Luka Milanović)
 • Sponzorska pogodba kot oblika individualnega trženja osebnostnih pravic v evropskem modelu športa – vidik športnika (dr. Rožle Prezelj)
Strokovna urednica ekonomsko poslovnega dela je prof. dr. Maja Zalaznik iz Ekonomske fakultete v Ljubljani, v tem delu pa so sledeči članki:
 • Ekonomsko poslovni vidiki trženja v športu in sponzorstvo v športu (prof. dr. Maja Zalaznik)
 • Sponzorstvo kot družbeno-ekonomska partnerstvo za ustvarjanje dodane vrednosti (dr. Gašper Pavli)
 • Kako vključiti podjetja v sponzorstvo in razviti dolgotrajen spoštljiv odnos? (dr. Damjan Pintar )
 • Trženjski model športnih organizacij kot ključni dejavnik uspešnosti (Matic Švab, mag. manag. šp.)
 • Vloga trženjske agencije in svetovalcev v sponzorstvu (Tomaž Ambrožič)
 • Sponzorstva prek digitalnih poti (prof. dr. Tomaž Čater, mag. Marko Mlakar, mag. Vojko Vučković)
 • Trajnostni koncept in družbeno sponzorstvo (dr. Gašper Pavli
Dodane so še priloge in sicer:
 • Nekateri pojmi povezani s sponzoriranjem (dr. Tone Jagodic)
 • Sestava, sistematika in struktura sponzorske pogodba (dr. Tone Jagodic, mag. Jure Levovnik)
 • Fundacija za šport (Aleš Remih, prof. športne vzgoje)
Tovrstne knjige v Sloveniji še nimamo in bo brez dvoma lahko predstavljala zelo dobrodošlo podporo različnim športnim organizacijam pri njihovem vsakdanjem delu.

OKS-ZŠZ pa bo izvedel tudi seminar za pridobivanje dodatnih znanj, ki bo v četrtek 10. 11. 2022 s pričetkom ob 14 uri. Seminar bo potekal v Slovenskem olimpijskem izobraževalnem centru, Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana (pritličje Kristalne palače BTC City).

Na seminarju bodo avtorji predstavili posamezne vsebinske sklope ter izvedli prezentacije pomembnejših vsebin, zajetih v publikaciji.

Udeležba na seminarju je brezplačna. Obvezna je prijava na seminar. Prijave na seminar pošljite po e-pošti na naslov: ales.solar@olympic.si. Število udeležencev je omejeno na 35. Upoštevali bomo čas prejete prijavnice. Vse prijavljene udeležence pa o izboru obvestili do torka, 8. novembra.

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji