Sajenje dreves za zaključek akcije Misija: Triglavski ledenik v Peking

Sajenje dreves za zaključek akcije Misija: Triglavski ledenik v Peking
Projekt Misija: Triglavski ledenik v Peking je nastal na pobudo Pivovarne Laško Union v soorganizaciji z OKS-ZŠZ. Namen projekta je ozaveščanje o globalnem segrevanju, njegovih uničujočih posledicah za okolje in obstoj zimskih športov. Cilj partnerjev projekta je bil, da se za vsak prevoženi kilometer posadi po eno drevo, s čimer bi okolje razbremenili za večkratnik količine izpustov, nastalih s projektom. V sklopu zastavljenega cilja smo drevesa sadili tudi danes na Pokljuki.

Del vzročnega ledu Triglavskega ledenika je po cesti prepotoval več kot 13.000 kilometrov dolgo pot iz Mojstrane do Rusije in nato z letalom do Pekinga, kjer so v začetku leta potekale zimske olimpijske igre. Z namenom izničenja ogljičnega odtisa, ki je nastal med projektom, je Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) v sodelovanju z OKS-ZŠZ in Pivovarno Laško Union danes, v ponedeljek, 24. oktobra, na Pokljuki posadila 1.450 sadik različnih drevesnih vrst. S tem se je zaključila večmesečna aktivnost sadnje dreves v okviru projekta Misija: Triglavski ledenik v Peking. V Kočevki Reki, v Trnovskem  gozdu in na Koroškem je sadnja potekala v spomladanskem času, skupaj pa se je na vseh štirih lokacijah posadilo 16.200 dreves, s čimer je prvotni cilji (13.000 sadik) celo presežen. Pomemben delež k projektu sta prispevala častna pokrovitelja, predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in monaški princ Albert II.

S sadnjo različnih drevesnih vrst se vzpostavljajo gozdovi, ki so bolj odporni na posledice podnebnih sprememb in namnožitve podlubnikov. Sadnja "olimpijskega gozda"  je bila sicer izvedena na podlagi odločb Zavoda za gozdove Slovenije, sadike pa so bile tudi ustrezno zaščitene pred objedanjem divjadi in obeležene za lažje izvajanje obžetev v prihodnjih letih, dokler mlada drevesca ne bodo dovolj močna. 

Misija in z njo povezano pogozdovanje sta del širše pobude "Beli vrhovi" blagovne znamke Laško, pod okriljem katere si v Pivovarni Laško Union prizadevajo za zaščito in ohranjanje gorskih habitatov. Med drugim so v podjetju novembra 2021 z donacijo podprli Geografski Inštitut Antona Melika ZRC SAZU (GIAM) pri izvedbi dodatne neodvisne raziskave Triglavskega ledenika, ki bo nadgradila spoznanja tekoče raziskave v okviru projekta Preučevanje slovenskih ledenikov in bo javnosti predstavljena naslednje leto spomladi. Na današnji akciji se nam je pridružil tudi predstavnik ZRC SAZU, kjer že več kot tri četrt stoletja spremljajo preostala naša dva ledenika pod Triglavom in Skuto.

Slike z dogodka najdete na naši spletni strani tukaj

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji