Usposabljanje SD1

Obvestilo o objavi Javnega razpisa Fundacije za šport za leto 2023

Obvestilo o objavi Javnega razpisa Fundacije za šport za leto 2023
Fundacija za šport je v petek, 21. oktobra, objavila Javni razpis Fundacije za financiranje športnih organizacij v RS za leto 2023.

Javni razpis je bil objavljen v dveh sklopih: 
  • Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje športnih programov, razvojne dejavnosti v športu, organiziranosti v športu, športnih prireditev in promocije športa ter družbene in okoljske odgovornosti v športu v letu 2023;
  • Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letih 2023 in 2024. 
Vse potrebne informacije glede razpisne dokumentacije najdete na spletni strani: http: //www.fundaciJazasport. orq/si/razpisi/249.

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji