Podelitev certifikatov WAC (Workplace Active Certificaton)

Podelitev certifikatov WAC (Workplace Active Certificaton)
Na Olimpijskem komiteju Slovenije – Združenju športnih zvez si kot krovna nevladna športna organizacija, skupaj s svojimi članicami, prizadevamo zagotavljati optimalne pogoje za delovanje in razvoj slovenskega športa v vseh njegovih pojavnih oblikah. Pri tem niso izvzeta niti podjetja, ki jih želimo z različnimi projekti spodbuditi, da svojim zaposlenim omogočajo aktivno življenje na delovnem mestu.

Raziskave kažejo, da aktivno življenje na delovnem mestu pomeni 7 % povečanje produktivnosti in 27 % zmanjšanje bolniške odsotnosti. In veseli smo, da so kar štiri slovenska podjetja, s katerimi na OKS-ZŠZ že več let uspešno sodelujemo, prejela t.i. WAC certifikat. Workplace Active Certification (WAC) je evropski projekt, sofinanciran preko programa Erasmus+ Evropske komisije, namenjen evropskim organizacijam, ki aktivno spodbujajo zdravje in dobro počutje na delovnem mestu s telesno dejavnostjo svojih zaposlenih. Projekt vodi Evropska zveza za šport podjetij (EFCS) ob podpori in sodelovanju devetih mednarodnih partnerjev, med njimi tudi OKS-ZŠZ. Kot partner je OKS-ZŠZ sodeloval pri doseganju ciljev projekta z različnimi aktivnosti, kot so raziskovanje, diagnosticiranje, analiza dobrih praks, vzpostavitvi uradne nacionalne kontaktne točke, določanju meril za certificiranje, razvoju orodja in procesov za samoevalvacijo za podjetja, sestavi programa usposabljanja in vsebin za revizorje in določanju nadzora kakovosti, identifikaciji podjetij in vrednotenju pilotnih testov ter podpori certificiranju podjetij v svoji državi ter predvsem pri določanju podjetij v katerih je bilo izvedeno pilotno testiranje. OKS-ZŠZ je tako kot primerne kandidate prepoznal pet slovenskih podjetji in za kar štiri izmed njih je komisija ocenila, da zadoščajo kriterijem. Med prejemniki certifikatov so: SKB Banka d.d., Skupina SIJ, Športna unija Slovenije (ŠUS) in Zavarovalnica Generali.

V imenu glavnega sponzorja OKS-ZŠZ, SKB Banke d.d., se je podelitve v Bruslji udeležila Lara Berlec, direktorica komunikacij, ki je ob prejemu WAC certifikata povedala: »V SKB banki smo zelo povezani s športom, saj že skoraj 30 let podpiramo slovenski olimpizem. Z veseljem smo sprejeli povabilo OKS-ZŠZ in se pridružili projektu kot pionirskopodjetje za pridobitev prvega evropskega certifikata na področju športnih aktivnosti zaposlenih. Številni projekti interneaktivacije zaposlenih, aktivno SKB športno društvo, interni ambasadorji in povezovanje zaposlenih s projekti družbeneodgovornosti, ki jih podpira SKB banka, so prepričali komisijo. Spodbujanje k telesni aktivnosti zaposlenih ne vpliva
dobro le na zdravje in splošno počutje, ampak krepi našo povezanost in pripadnost. Pridobljeni certifikat je priznanje, a hkrati zaveza in obljuba, da bomo nadaljevali s projekti, ki ustvarjajo zdravo in spodbudno delovno okolje.«


»Veseli smo, da je OKS-ZŠZ v Skupini SIJ prepoznal kompetentnega sogovornika pri oblikovanju prvega evropskega certifikata na področju športa v podjetjih. Naše sodelovanje v tem dvoletnem procesu v okviru raznolike mednarodne skupine, razumemo kot prispevek proizvodnih podjetji. Zaradi narave našega dela, je namreč spodbujanje in udejstvovanje zaposlenih v športnih in rekreativnih dejavnostih v okviru dela večji izziv, kot v organizacijah, kjer delo poteka v pisarniških prostorih. Kot že večkrat doslej, pa smo jeklarji dokazali, da z jekleno voljo in iznajdljivostjo zmoremo zaposlenim omogočati različne oblike udejstvovanja v športu. Počaščeni smo, da smo med pionirskimi organizacijami in prvo proizvodno podjetje v Sloveniji, ki je za svoje dobre prakse na tem področju prejelo certifikat WAC,« sta dodali Sara Wagner in Katja Mramor Krumpak, odgovorni za korporativno komuniciranje v Skupini SIJ.

V imenu Športne unije Slovenije je certifikat prevzela Polona Štajnar, vodja programa Zdravju prijazna organizacija: »Športna unija Slovenije kot množična družbena organizacija športa za vse v Sloveniji združuje raznovrstne športne organizacije, ki delujejo na področju športne rekreacije in športne vzgoje. Svojim članicam že desetletja nudi širok in raznolik nabor programov, ki so prilagojeni sodobnemu načinu življenja, različnim starostnim skupinam ter različno gibalno sposobnim posameznicam in posameznikom. S celovitim in sistematičnim pristopom v podjetjih preko programa Zdravju prijazna organizacija omogočimo izvajanje različnih aktivnosti, s poudarkom na izboljšanju fizične pripravljenosti zaposlenih, zato smo se razveselili povabila Olimpijskega komiteja Slovenije, da se kot pionirska organizacija pridružimo evropskemu projektu za pridobitev WAC certifikata. Podeljeni WAC certifikat je veliko priznanje, da smo na pravi poti in da bomo v tej smeri z veseljem nadaljevali tudi v prihodnje.«

Ob tej priložnosti naj še enkrat iskreno čestitamo vsem dobitnikom certifikatov. Verjamemo, da bo njihovo delovanje zgled tudi ostalim (slovenskim) podjetjem, ki upamo, da bodo aktiven način življenja v čim večji meri vpeljali tudi v svoje podjetje.

Več informacij in utrinke z dogodka najdete tukaj.

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji