Usposabljanje SD1

Prestavitev izvedbe ponovnih volitev predlogov članov Sveta Fundacije za šport za mandat 2022-2027

Prestavitev izvedbe ponovnih volitev predlogov članov Sveta Fundacije za šport za mandat 2022-2027
Tretji krog volitev za izbor predstavnika člana v Svet Fundacije za financiranje športnih organizacij v RS znotraj skupine 2 - nacionalne športne zveze s področja kolektivnih športnih panog, ki so na rednem programu olimpijskih iger, razpisan za 10. 11. 2022 predstavljen za nedoločen čas.
Razlog za prestavitev volitev je prenehanje mandata trenutni sestavi Strokovnega sveta RS za šport.

Tretji krog volitev bo tako izveden po imenovanju nove sestave Strokovnega sveta RS za šport.
O novem datumu volitev vas bomo obvestili naknadno.


OBVESTILO
OBRAZEC ZA POOBLASTILO

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji