SLOfit ocenjen za najboljši evropski projekt medgeneracijskega povezovanja v športu

SLOfit ocenjen za najboljši evropski projekt medgeneracijskega povezovanja v športu
V okviru Evropskega tedna športa, ki po vsej Evropi poteka vse od leta 2015, Evropska komisija podeljuje tudi nagrade najboljšim evropskim projektom v različnih kategorijah. Letošnja novost je kategorija medgeneracijskega povezovanja, kjer je po oceni štiričlanske strokovne komisije, glavno nagrado prejel projekt SLOfit.

Med 62-imi projekti, ki so kandidirali za BeActive nagrado v štirih različnih kategorijah, je Sloveniji zmago prinesel projekt Fakultete za šport, Univerze v Ljubljani. Na svečani podelitvi sta iz rok komisarke Marije Gabriel v imenu Fakultete za šport, UL nagrado prevzela prof. dr. Maja Pajek, prodekanja za znanost, in prof. dr. Gregor Jurak, raziskovalec in vodja projekta SLOfit.
 
Nagrada v kategoriji #BeActive Across Generation Award, je bila letos razpisna prvič in je namenjena projektom, ki spodbujajo medgeneracijsko povezovanje v športu. Podeljuje se projektom in programom, ki uresničuje dejstvo, da imajo lahko vsi ljudje, ne glede na starost, koristi od dejavnosti, ki izboljšujejo zdravje in dobro počutje. Za nagrado so se potegovali projekti, ki vključujejo spodbujanje dejavnosti, ozaveščanje ali olajšanje dostopa do športa in telesne dejavnosti za vse generacije.
 
BeActive nagrada se sicer podeljuje v štirih kategorijah. Poleg prej omenjene kategorije medgeneracijskega povezovanja v športu nagrade podelijo še v kategorijah:
  • #BeActive education award za projekte, ki spodbujajo vključevanje otrok v izvenšolske programe osredotočene na šport in druge ustvarjalne rešitve, ki gradijo aktivno izobraževalno okolje;
  • #BeActive Workplace Award slavi projekte, ki spodbujajo telesno dejavnost na delovnem mestu, kot na primer zagotavljanje kolesarskih in tekaških prog, sestanke stoje, sprehode v času kosila in druge ustvarjalne rešitve za oblikovanje aktivnega delovnega okolja;
  • #BeActive Local Hero pa nagrajujejo posameznike, ki si dosledno prizadevajo za spodbujanje udejstvovanja v športu in telesni dejavnosti v svoji lokalni skupnosti.
To je bila za Slovenijo prva glavna BeActive nagrada, pri čemer so se različni projekti najboljše v Evropi uvrstili že četrtič zapored. 

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji