Bakla 2024

Poziv za posredovanje predlogov članov Komisije za etična vprašanja športa

Poziv za posredovanje predlogov članov Komisije za etična vprašanja športa
Nacionalne in občinske športne zveze – članice OKS-ZŠZ, Klub slovenskih olimpijcev in Komisijo športnikov pozivamo, da posredujejo predloge članov in članic Komisije za etična vprašanja športa v mandatnem obdobju 2022- 2026.

Komisija je organ, ki ga imenuje Izvršni odbor OKS-ZŠZ, ima predsednika in člane. Naloge komisije:
  • obravnava primere neprimernega etičnega in moralnega ravnanja ali obnašanja na področju športa,
  • obravnava primere kršenja integritete in druge nepravilnosti ali zlorabe, ki se navezujejo na vse udeležence v športu,
  • vodi postopke skladno s poslovnikom o delu in pri tem upošteva Etični kodeks delovanja v športu, Etični kodeks Mednarodnega olimpijskega komiteja in Etični kodeks Evropskih olimpijskih komitejev,
  • sprejema svoje odločitve v obliki mnenj in priporočil, ki so lahko nato podlaga za odločanje na drugih organih OKS-ZŠZ.
Kandidati za člane komisije morajo predložiti tudi pisno soglasje k kandidaturi ter izjavo o razpoložljivosti in zavezo o nepristranskost in neodvisnosti. Poleg tega morajo izpolnjevati določene kriterije.

Komisija bo imenovana za mandatno obdobje 2022-2026. Naprošamo vas, da kandidature in podpisane izjave kandidatov oddate najkasneje do 16. februarja 2023 po e pošti info@olympic.si. V kolikor potrebujete kakšne dodatne informacije ali pojasnila, se prosimo obrnite na sekretarja Komisije za etična vprašanja športa dr. Toneta Jagodica: tone.jagodic@olympic.si.


Priloge:

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji