Usposabljanje SD1

6. seja Izvršnega odbora OKS-ZŠZ

6. seja Izvršnega odbora OKS-ZŠZ
6. redna seja Izvršnega odbora OKS-ZŠZ bo v četrtek, 15. junija 2023 ob 17 uri v Slovenskem olimpijskem izobraževalnem centru, Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana (pritličje Kristalne palače v BTC).

Predlog dnevnega reda in priponke:

1. Potrditev dnevnega reda seje
2. Potrditev zapisnika s 3. redne in s 4. redne seje
3. Novela Poslovnika o delu Izvršnega odbora OKS-ZŠZ 4. Pravilnik o odobravanju posojil 5. Poročilo o aktivnostih: 6. Imenovanje komisij Strokovnih svetov oz. odborov 7. Imenovanje predstavnika FŠO v UO SLOADO
8. 52. redna Skupščina OKS-ZŠZ 9. Športna loterija
10. OI Pariz 2024 11. EI Krakov 2023 12. Športne igre POFEM Maribor 2023 / SVIP Bali 2023 / SIP Heraklion 2023
a. Pooblastilo SSVŠ za imenovanje reprezentanc Slovenije
b. Imenovanje vodij reprezentanc POFEM, SVIP, SIP
13. Pobude in predlogi
14. Razno
 

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji