9. redna seja Izvršnega odbora OKS-ZŠZ

9. redna seja Izvršnega odbora OKS-ZŠZ
9. redna seja Izvršnega odbora OKS-ZŠZ bo v sredo, 06.12.2023 ob 16. uri v Kongresnem centru Kristalne palače (2. nadstropje), Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana.


Predlog dnevnega reda 9. redne seje IO OKS-ZŠZ:
  1. Potrditev dnevnega reda seje
  2. Potrditev zapisnika z 8. redne in 9. dopisne seje
  3. Poročilo o aktivnostih:
  4. Letni delovni načrt OKS-ZŠZ za leto 2024
  5. Popravki pravnih aktov OKS-ZŠZ in aktov hčerinskih družb OKS-ZŠZ
  6. Pregled priznanj in nagrad OKS-ZŠZ za leto 2023 (delno)
  7. Razno

Vljudno vas prosimo, da se seje zanesljivo udeležite.

Priloga: Vabilo na 9. redno sejo IO OKS-ZŠZ

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji