OI Pariz 2024

Za večjo varnost na športnih prireditvah

Za večjo varnost na športnih prireditvah
V luči incidenta med tekmo NK Maribor in NK Mura so se na delovnem sestanku sestali strokovnjaki Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez in Nogometne zveze Slovenije. Rdeča nit srečanja so bili dodatni ukrepi in rešitve, s katerimi bi se zagotovila večja varnost na športnih prireditvah v Sloveniji.

V imenu Ministrstva za notranje zadeve (MNZ) je državna sekretarka Helga Dobrin predstavila predloge za dopolnitev in spremembe že obstoječih dokumentov: Kazenskega zakonika in Zakona o nalogah in pooblastilih policije. Državni sekretar Dejan Židan je nastopil kot predstavnik Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport (MGTŠ). Prisotne je seznanil z nastajajočim dokumentom pod okriljem pristojnega ministrstva – gre za novi Nacionalni program športa Republike Slovenije za naslednje 10-letno obdobje. Sprejem programa je predviden do konca leta 2024, dokument pa bo osnova za pripravo letnih programov športa na lokalni in državni ravni ter za celovito nadgradnjo integritete v športu. 

Predloge so predstavili tudi predstavniki OKS-ZŠZ in NZS. Kot strokovnjaki na svojih področjih so se osredotočili na pomembnost izobraževanja in preventivnega dela s klubi in navijaškimi skupinami. Obenem so izrazili podporo predstavljenim že oblikovanim zakonodajnim predlogom ter se zavezali k doslednemu izvajanju ukrepov v prihodnosti. 

V sklopu sestanka so predstavniki spregovorili tudi o načinih zagotavljanja večje varnosti vseh deležnikov na športnih prireditvah. V okviru le-teh je MNZ oblikoval seznam priporočil, s katerimi bi organizatorji naredili korak dlje na področju zagotavljanja varnosti. Med predlogi so omenili ukrepe, kot so: personalizacija vstopnic (oziroma poimenske in neprenosljive vstopnice), zagotovitev ustreznega videonadzora, predhodni pregled športnega objekta in neposredne okolice, dosledno izvajanje spoštovanja prepovedi udeležbe,… K predlogom je NZS dodala tudi določitev dodatnih ukrepov v  Uredbi o splošnih ukrepih v športnih objektih na športnih prireditvah. S tem bi dodatno pripomogli k omejevanju in preprečevanju nasilja na športnih prireditvah ter doslednemu sankcioniranju nasilnih posameznikov v navijaških skupinah. 


Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji