Bakla 2024

Objavljen je Javni razpis 2024 za izbor sofinanciranja investicij v športno infrastrukturo.

Objavljen je Javni razpis 2024 za izbor sofinanciranja investicij v športno infrastrukturo.
Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je danes objavilo Javni razpis 2024 za izbor sofinanciranja investicij v športno infrastrukturo.

Do sofinanciranja investicij so upravičene občine, skupaj pa je na voljo 32.4 milijona sredstev. 

Z javnim razpisom pa se bodo financirale obnove, novogradnje in rekonstrukcije javnih športnih objektov, postavitev ali vzpostavitev novih zunanjih športnih površin, ureditev dostopnosti do javnih športnih objektov in zunanjih športnih površin ta funkcionalno ovirane ter protipoplavno in protiplazno zaščito javnih športnih objektov in zunanjih športnih površin. 

Predlogi za sofinanciranje se bodo zbirali v dveh različnih sklopih, odvisno od namena investicije: 
  • 1. sklop: investicije v obnovo, novogradnjo in rekonstrukcijo javnih športnih objektov; 
  • 2. sklop: investicije v posodobitve ali vzpostavitve novih zunanjih športnih površin

Prijave na razpis so za občine odprte do 31. maja 2024, za prijavo pa je potrebno izpolniti razpisni obrazec in ga poslati po pošti ali osebno dostaviti na naslov ministrstva (Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana).

Pogoji in razpisni obrazci so dostopni na povezavi, več informacij pa je na voljo na spletni strani ministrstva

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji