Usposabljanje SD1

Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez na obisku v občini Kidričevo

Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez na obisku v občini Kidričevo
Minuli četrtek je mag. Janez Sodržnik, podpredsednik Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez, pristojen za šport za vse in šport na lokalni ravni, obiskal občino Kidričevo.
Z vodjo regijske pisarne OKS-ZŠZ Ptuj Franjem Rozmanom in predsednico  Športne zveze občine Kidričevo Simono Gaiser sta se srečala s predstavniki športnih društev in klubi v občini in se seznanila z aktualnim stanjem v športu in s težavami športnih društev v občini. Sestanka se je udeležil tudi župan občine Kidričevo Anton Leskovar.
 
Na srečanju je predsednica Športne zveze Kidričevo Simona Gaiser poudarila:
»V športni zvezi  občine Kidričevo, v katero je vključenih 13 športnih društev, se zavedamo, da lahko samo s skupnim delom vseh uresničujemo zastavljene cilje. Ti pa so, spodbujati športno dejavnost ter s tem vplivati na razvoj športa v občini Kidričevo. Pri uresničevanju le teh potrebujemo podporo tako lokalne skupnosti v kateri delujemo, kot tudi krovne organizacije OKS-ZŠZ. V Športni zvezi občine Kidričevo se skupaj s športnimi društvi zavzemamo tako za razvoj množičnega kakor tudi vrhunskega športa, saj se zavedamo, da eden ne more obstajati brez drugega. Občina Kidričevo je vrhunsko okolje za razvoj obeh pojavnih oblik športa, saj s svojimi športnimi kapacitetami ustvarja idealen potencial. V čast mi je, da je OKS-ZŠZ prepoznal Športno zvezo občine Kidričevo kot kompetentno partnerko pri uresničevanju svoje vizije in poslanstva, saj slednja sledi temeljnemu poslanstvu OKS-ZŠZ, ki s strokovnim delom, skupaj z mrežo povezanih  športnih organizacij, tako na nacionalni, kot tudi na lokalni ravni, zagotavlja  skladen razvoj vseh pojavnih oblik športa.''
 
Mag. Janez Sodržnik je pohvalil delo športne zveze in ji obljubil nadaljnjo podporo OKS-ZŠZ; obenem se je zahvali županu za posluh in sodelovanje s civilno športno sfero v občini.

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji