Vabilo na Kulturni bazar 2017

Vabilo na Kulturni bazar 2017
Tradicionalno nacionalno prireditev, Kulturni bazar, ki bo letos 30.marca v Cankarjevem domu, pripravlja Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Zavod RS za šolstvo.
OKS-ZŠZ bo tako v okviru Kulturnega bazarja organiziral prvo uradno predstavitev Evropskega tedna športa, ki bo letos od 23.-30. septembra.

ŠTIHOVA DVORANA
12.30–13.15
Umetnost, šport in dediščina, predstavitev kreativnega partnerstva v Evropskem tednu športa 2017
Sodelujejo: Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo, Olimpijski komite Slovenije ter Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani

Partnerji projekta Umetnost, šport in dediščina bomo področja kreativno povezali v okviru Evropskega tedna športa 2017. Poleg vsakoletnih aktivnosti v Evropskem tednu športa bo v zadnjem tednu septembra 2017 organiziran medresorski nacionalni strokovni posvet Umetnost, šport in dediščina ter spremljajoča razstava. S pomočjo strokovnjakov iz kulturnih ustanov in fakultet bomo na posvetu z različnimi dejavnostmi predstavili primere, kjer sta umetnost in šport že povezana, spoznali bomo nekatere kakovostne kulturne vsebine: filme, fotografije, gledališke in plesne predstave, razstave oz. muzejske zbirke, leposlovje ..., katerih sestavni del sta šport in telesna dejavnost.
Vzgojno-izobraževalne zavode in športne organizacije bomo povabili, da naj športne aktivnosti v Evropskem tednu športa 2017 obogatijo z različnimi ustvarjalnimi kulturnovzgojnimi dejavnostmi, ki bodo otroke in mlade pa tudi strokovne delavce različnih predmetov ter športne pedagoge povezale pri skupnem prizadevanju – spodbujanju mladih za gibanje in šport ter kakovostno in ustvarjalno preživljanje prostega časa.
 
DVORANA M3,4
11.00–12.00

Dober tek, Slovenija, medresorski tematski sklop
Predstavili se bodo projekti: Kuhna pa to, Zdravje skozi umetnost, Naša super hrana, Učilnica v naravi – šolski vrt včeraj, danes, jutri ter pobuda za počastitev 20. maja kot svetovnega dne čebel, spremljava: društvo Impro

Ob primerih dobrih izkušenj bomo predstavili, kako bi bili lahko še bolj učinkoviti pri uresničevanju ciljev nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje Dober tek, Slovenija, če bomo kreativno (kreativna partnerstva) povezali različna področja, ter kako lahko skupaj, s celovitim pristopom in sodelovanjem, prispevamo h kakovosti življenja naših otrok in vsakogar od nas.
Desetletni nacionalni program Dober tek, Slovenija smo sprejeli kot odziv na porast kroničnih bolezni, še posebej debelosti, ki se pojavljajo tudi že pri otrocih. Z njim želimo ustvariti razmere, v katerih bodo imeli vsi prebivalci dobre prehranjevalne in gibalne navade ter dostop do zdravih izbir ter zdravega in kakovostnega okolja. Poleg zdravstvenega vidika prehrane se Slovenija zaveda globalnega pomena pridelave zdrave lokalne hrane – »naše super hrane«. Zaradi nujnosti zaščite čebel in drugih opraševalcev, ki so bistveni člen v prehranski verigi, ohranjanju čistega okolja in nenazadnje izkoreninjanju lakote, na OZN naslavljamo pobudo za razglasitev 20. maja za svetovni dan čebel.
Med posameznimi primeri dobrih praks bo društvo Impro s krajšimi improviziranimi prizori poskrbelo, da si bomo vse lahko še bolje predstavljali, se hkrati tudi malce sprostili in nasmejali.

Več o Kulturnem bazarju najdete na povezavi.

 

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji