Usposabljanje SD1

Dvodnevni posvet OKS-ZŠZ s predstavniki Občinskih športnih zvez

Dvodnevni posvet OKS-ZŠZ s predstavniki Občinskih športnih zvez
Olimpijski komite Slovenije je v Portorožu pripravil dvodnevni posvet s predstavniki občinskih športnih zvez, ki je bil posvečen krepitvi športa na lokalni ravni.
Na začetku posveta je ministrica za izobraževanje, znanost in šport, dr. Maja Makovec Brenčič pozdravila in nagovorila vse udeležence preko video poslanice ter jih pohvalila za spodbujanje športa za vse ter športa na lokalni ravni.

Ministrici je sledilo vrsto predavanj na temo ''Strategija OKS-ZŠZ pri krepitvi športa na lokalni ravni'' po programu:
- Primeri dobrih praks, kjer so se vodje Regijskih pisarn dotaknili naslednjih tem: Olimpijski muzej v Mojstrani, Športne igre zapolsenih, 1.Pomurski maraton ter Mini olimpijada;
- Vključevanje v mednarodne projekte: TAFISA, Evropski teden športa;
- Vodilna tema: pogovor s predsednikom OKS-ZŠZ ter poudarki na krepitvi področja športa za vse, kot drugega stebra slovenskega športa.

Brane Jeršin, vodja Regijske pisarne OKS-ZŠZ Jesenice je predstavil projekt, ki ga je RP organizirala na pobudo občine Kranjska gora, pod imenom Olimpijskio muzej v Mojstrani. Mojstrana je krajevna skupnost, ki združuje tri vasi in v katerih je bilo rojenih ali živi kar 23 olimpijcev, o katerih so zbrali podatke in foto material ter jim postavili nekakšen spomenik v njihovo čast.

Predsednik Športne zveze Nova Gorica Miran Müllner je predstavil projekt Športne igre zaposlenih, kjer so izvedli tekmovanja v tenisu, malem nogometu, odbojki, teku na 600m ter testu hoje na 2km. Projekt so uporabili kot sredstvo za ustvarjanje in krepitev odnosov s ciljnimi trgi in uporabniki.

Vodja Regijske pisarne Ljubljana Aleš Remih je predstavil projekt  Mini olimpijada, ki je namenjen predšolskim otrokom in osnovnošolcem prve triade. V letu 2016 so jih izvedli v 2 sklopih in sicer: na Kongresnem trgu v okviru Tedna športa in na Gospodarskem razstavišču v sklopu sejma Narava-zdravje. Z vodeno vadbo so otrokom skozi športne poligone predstavili kar 22 športnih panog.
Prvi dan posveta se je zaključil s pogovorom predsednika OKS-ZŠZ Bogdanom Gabrovcem.

Drugi dan posveta so govorili, kako povečati delež športa v bruto družbenem produktu države, davčnih olajšavah, ter opozorili, da podpora prostovoljstvu v klubih in društvih ni ustrezna. "Prvi tovrstni posvet je bil namenjen obrazložitvi strategije OKS o športu na lokalni ravni in športu za vse. Zelo pomembno je bilo tudi medsebojno spoznavanje ljudi iz različnih koncev Slovenije. Tako je bilo predstavljeno nekaj primerov dobrih praks iz lokalnih okolij, dotaknili smo se zakonodaje na področju športa ter modela pravilnika letnega programa športa pa tudi mednarodnih razpisov," je povedal podpredsednik OKS Janez Sodržnik.

Predstavniki OKS so predstavili projekt občinskih panožnih športnih šol, s katerim želijo izboljšati kakovost dela s športniki, ki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistem nacionalnih panožnih zvez, in zagotoviti redno zaposlitev trenerjev po vzoru nacionalnih panožnih športnih šol.
Kot osnovne ukrepe športa na lokalni ravni so navedli širitev mreže lokalnih športnih zvez, uveljavljanje standarda kakovosti delovanja športnih organizacij, vključevanje predstavnikov športnih zvez občin v procese in organe odločanja, širitev bonitet OKS potrebe lokalnih športnih zvez, vplivanje na odločitve, povezane z zagotavljanjem financiranja lokalnih športnih organizacij, osveščanje prebivalstva, usposabljanje prostovoljcev in ustrezno vrednotenje njihovega dela.
Govorili so tudi o tem, kako povečati število organizacij, vključenih v programe športa za vse, kako povečati število in kakovost množičnih športnih dogodkov in prireditev, kako bodo vzpostavili bonitetni sistem za športno aktivne prebivalce, kako vključiti invalide v množične športne dogodke in prireditve ...

Nekdanji generalni sekretar OKS Tone Jagodic je predstavil nacionalno športno kartico kot nov možni vir financiranja slovenskega športa po nemškem vzoru. Štiriletna kartica stane dva evra letno, skupaj z zavarovanjem pa 28 evrov za štiri leta; kategorizirani športniki so jo dobili brezplačno. S tem nameravajo priti do centralizacije podatkov, zagotavljanja statusnih pravic in ugodnosti, tekmovalnih licenc, postala pa bi lahko tudi plačilno sredstvo ter dodatna zdravstvena kartica. Po Jagodičevih besedah to ne bo konkurenčna kartica tistim iz planinske ali smučarske zveze, ampak naj bi imela povezovalno vlogo.

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji