Slovenski forum Športa za vse

Slovenski forum Športa za vse
OKS-ZŠZ gostil članice odprtega slovenskega foruma Športa za vse
Četrto srečanje predstavnikov odprtega slovenskega foruma Športa za vse, ki ga sestavljajo Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez, Fakulteta za šport, Planinska zveza Slovenije, Zveza društev upokojencev Slovenije, Športna unija Slovenije, Fitnes zveza Slovenije, Sokolska zveza Slovenije in Slovenska univerzitetna športna zveza je bilo v sredo, 15. junija 2016. Srečanje je gostil Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez.
 
Članice foruma so izmenjale informacije o aktivnostih, ki so jih skladno s sklepi Kongresa športa za vse izvedle v med kongresnem obdobju.
Ob letu 2016 - letu športnih društev in klubov, je OKS-ZŠZ pozval vse svoje članice, župane in ministrstva k podpori društvenih športnih organizacij, ki se v zadnjem obdobju nahajajo v težavah, so pa nepogrešljiva za nadaljnji razvoj športa v vseh njegovih pojavnih oblikah.
Člani so  izmenjali mnenja o ureditvi področja športne rekreacije in usposabljanj na tem področju v predlogu novega zakona o športu ter se strinjali, da je ureditev usposabljanj v predlogu dobro rešena.
Gostitelj naslednjega srečanja odprtega foruma športa za vse bo Zveza društev upokojencev Slovenije. Tema pogovora bo vsebina dela novoustanovljenega Združenja športnih zvez športa za vse – športne rekreacije Slovenije.
 

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji