Usposabljanje SD1

Predsednik in generalni sekretar OKS na Ministrstvu za finance

Predsednik in generalni sekretar OKS na Ministrstvu za finance
Predsednik in generalni sekretar Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez sta se mudila na delovnem obisku na Ministrstvu R Slovenije za finance. Predstavila sta pobude in konkretne predloge za izboljšanje gmotnega položaja v katerem se nahaja slovenski šport.
Na srečanju z državnim sekretarjem Ministrstva za finance mag. Tilnom Božičem sta Bogdan Gabrovec in dr. Edvard Kolar opozorila, oz. izpostavila naslednja področja, oz. teme:
 
ZAKON O DAVKU OD SREČK (Ur. l. RS št. 63/13 je bil sprejet leta 2013 po nujnem postopku kot eden od ukrepov za izhod iz finančne krize. Ker je Republika Slovenija po finančno-gospodarskih kazalnikih izšla iz krize, sta sogovornika iz Olimpijskega komiteja Slovenije predlagala, da Zakon o davku od srečk preneha veljati, saj gre za enega od zakonov, ki je bil sprejet v času in zaradi krize in tako trenutno ni več potreben.
 
V zvezi z zakonom O DOHODNINI sta Gabrovec in Kolar predlagala nekaj rešitev. Tudi te z namenom našim vrhunskim športnikom tudi v prihodnje omogočiti doseganje vrhunskih športnih rezultatov in s tem promoviranje države Slovenije v mednarodni javnosti.
 
  1. Oprostitev plačila dohodnine za denarne nagrade za osvojeno medaljo na olimpijskih igrah, svetovnih in evropskih prvenstvih, ki jih športniku izplača Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez
  2. Denarne nagrade za osvojeno medaljo na olimpijskih igrah, svetovnih in evropskih prvenstvih, ki jih športnik prejme od drugih subjektov (lokalna skupnost, sponzorji, …), se obdavčijo s 25% končnim davkom
  3. Zvišanje deleža dohodnine, ki ga zavezanec za dohodnino lahko nameni za donacije (iz 0,5% na 1% odmerjene dohodnine)
  4. Uvedba olajšave za investiranje v osnovna sredstva in opremo športnega društva
 
Pri zakonu O DAVKU OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez predlaga uvedbo olajšave za investiranje v osnovna sredstva in opremo športnega društva.
 
ZAKON O DAVKU NA DODANO VREDNOST; Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez predlaga uvedbo davčnih olajšav za investicije v športne objekte in refundacijo zneska DDV, ki ga športna društva plačajo pri nakupu športne opreme.
 
V zvezi z DOPLAČILNO OZ. PRILOŽNOSTNO POŠTNO ZNAMKO (primerljivo z Gasilsko zvezo Slovenije in Rdečim križem Slovenije) za sistemsko podporo slovenskemu športu Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez predlaga uvedbo doplačilne oz. priložnostne poštne znamke, katere sredstva bi bila namenjena OKS-ZŠZ, podobno kot je to pri Gasilski zvezi Slovenije in Rdečemu križu Slovenije.
 
S sprejetjem vseh zgoraj  predlaganih ukrepov bi država Slovenija pomagala področju športa na splošno, z določenimi ukrepi pa bi še posebej pomagala tako vrhunskim športnikom kot tudi posameznikom na začetku njihove športne poti pri reševanju njihovega socialnega statusa, in sicer tako v času aktivne športne kariere kot tudi po njenem koncu, saj naj bi si vrhunski športniki v času njihove aktivne športne kariere pridobili tudi določeno stopnjo materialne varnosti, ki bi jim omogočala čim lažji prehod iz njihove športno-tekmovalne poti v druge družbene vloge.
 
Mag. Tilen Božič je delovni pogovor sklenil z obljubo, da bodo na Ministrstvu za finance pazljivo proučili predloge, ki bi pomembno vplivali na stabilnost pogojev v katerih deluje slovenski šport.
 
 

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji