Podpis pogodbe med NOK Kosovo in OKS-ZŠZ

Podpis pogodbe med NOK Kosovo in OKS-ZŠZ
Danes smo v prostorih krovne športne organizacije podpisali pogodbo z nacionalnim olimpijskim komitejem Kosovo in tako še okrepili svojo olimpijsko družino.
Namen podpisa pogodbe med krovnima športnima organizacija je nadaljevanje uspešnega sodelovanja ter medsebojna pomoč pri razvoju športa na državni ravni.

Obe organizaciji sta se zavezali k medsebojni podpori na vseh področjih športa in razvoja le-tega ter k promociji in ozaveščanju športa ljudem v smislu:
- izmenjave športnih delegatov, trenerjev, športnikov in športnih strokovnjakov;
- izmenjave športnikov in trenerjev v športnih panogah, za katere so značiilni višji standardi ter boljši rezultati (judo, alpsko smučanje,..);
- izmenjava športnikov in trenerjev za dogodke, ki jih organizirata oba organizaciji ter
- izmenjava vabil na mednarodne konference in seminarje, ki ju bosta organizirali v svojih državah.

Za potrebe spremljanja napredka in sodelovanja med država se bo ustanovila komisija, sestavljena iz predstavnikov obeh NOK-ov, ki bo skrbela za uresničevanje ciljev in strategij podpisane pogodbe.

Pogodbo sta podpisala predsednik OKS-ZŠZ Bogdan Gabrovec in predsednik NOK Kosovo Besim Hasani.

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji