Usposabljanje SD1

Ustanovitev mreže olimpijskih referenčnih športno-medicinskih centrov

Ustanovitev mreže olimpijskih referenčnih športno-medicinskih centrov
Ena pomembnejših nalog Olimpijskega komiteja je skrb za zdravje naših športnikov. Zavedamo se, da je trenutna zdravniška oskrba športnikov neprimerna in v največji meri enaka kot pri ostalih državljanih RS, čakalne dobe za posamezne specialistične preglede so dolge, prav tako diagnostične in terapevtske obravnave. Za marsikaterega vrhunskega športnika oz. športnika lahko takšen pristop pomeni tudi konec tekmovalne kariere.
Nesistematičen pristop pri reševanju zdravstvenih težav športnikov je Olimpijski komite Slovenije pripeljal do točke, ko je potrebno ukrepati, kar je pripeljalo do odločitve oblikovanja mreže olimpijskih referenčnih športno - medicinskih centrov pod okriljem Olimpijskega strokovnega centra, ki bo omogočala vrhunskim športnikom dostop do vrhunskih specialističnih zdravstvenih storitev, brez čakalnih dob. V mreži olimpijskih referenčnih športno - medicinskih centrov bodo zdravstvene storitve lahko opravljali le zdravniki specialisti in fizioterapevti, ki bodo na podlagi ustreznih referenc prejeli naziv: referenčni specialist oz. referenčni fizioterapevt OSC.

Glavni cilj Olimpijskega komiteja Slovenije in Olimpijskega strokovnega centra je oblikovanje »mreže olimpijskih referenčnih športno - medicinskih centrov« v katero bodo vključeni centri, ki bodo zagotavljali celostno obravnavo športnikov od začetka diagnostičnega postopka do zaključka zdravljenja. Tako želi Olimpijski komite Slovenije vzpodbuditi oblikovanje konzorcijev posameznih ustanov, pa tudi posameznikov, ki bi delovali usklajeno in na strokovno najvišjem nivoju. Zato smo se povezali z velikim sponzorjem, Adriatic Slovenico, saj se zavedamo, da je zagotoviti dodaten vir financiranja, izven Sistema obveznega in dodatnega zavarovanja, nujno. Pri OKS že obstaja sistem nadstandardnih zdravstvenih zavarovanj za vrhunske športnike, v sodelovanju z zavarovalnico Adriatic Slovenica, z mrežo olimpijskih referenčnih športno-medicinskih centrov pa želimo omogočiti športnikom v RS , zdravstvene storitve v optimalnem času z zagotavljanjem visokega strokovnega nivoja diagnostičnih in terapevtskih postopkov.

Seznam olimpijskih športno medicinskih centrov:
NOSILEC: Splošna bolnišnica Celje
PARTNERJI: JZ ZD Celje, Diagnostični center medicine dela, prometa in športa, Splošna bolnišnica Celje, Unior d.d. Program Turizem, Terme Zreče, Ambulanta Mežnar

NOSILEC: IMŠ Inštitut za medicino in šport IMŠ Inštitut za medicino in šport

NOSILEC: ZVD d.o.o., Center za medicino športa ZVD d.o.o., Center za medicino športa

NOSILEC: Splošna bolnišnica Jesenice Splošna bolnišnica Jesenice
PARTNER: Atlhea

NOSILEC: UM, Fakulteta za medicino, Inštitut za športno medicino UM, Fakulteta za medicino, Inštitut za športno medicino
PARTNER: Terme Čatež, d.o.o. , Zdravstveni center Terme Čatež

NOSILEC: ZDRAVJE AS d.o.o.
PARTNERJI: MD MEDICINA d.o.o., BISTURMED d.o.o., SŽ-ŽIP d.o.o.

 
 

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji