Usposabljanje SD1

OKS-ZŠZ na obisku v občini Hrpelje Kozina

OKS-ZŠZ na obisku v občini Hrpelje Kozina
Na pobudo Občinske športne zveze Hrpelje – Kozina je prvi podpredsednik OKS-ZŠZ, mag. Janez Sodržnik, obiskal občino Hrplje – Kozina.
Vsebina srečanja je bila usmerjena v nacionalne usmeritve na področju športa, delovanje športne zveze in vključevanju v letni program športa v občini, s ključnimi načrti za leto 2018, ko Občinska športna zveza praznuje 20 let obstoja.
Na srečanju so poleg mag. Sodržnika sodelovali županja Saša Likavec-Svetelšek, Vasja Valenčič, odgovorni na občini za področje športa in Nevenka Ražman, predsednica Občinske športne zveze.

Predsednica športne zveze Nevenka Ražman, kot pobudnica srečanja, je predstavila dosedanje delo Športne zveze Hrpelje Kozina, skromno športno infrastrukturo, skrb za članice zveze, vključevanje v programe, ter načrte za sodelovanje pri idejnih projektih, kot so mini olimpijada s šolo in vrtcem ter sodelovanje občine pri pripravi aktivnosti ob 20 letnici delovanja športne zveze.
Mag. Sodržnik je predstavil sodelovanje OKS s športnimi zvezami, v tesni povezavi na sodelovanju občin in lokalnih skupnosti, za kar se zelo zavzema tudi sam. Športne zveze v občinah so partner na področju športa, podporni steber, ki združuje in povezuje programe in društva. Predstavil je pomen Športa za vse, ki spodbuja h gibanju in zdravemu aktivnemu življenjskemu slogu velik del slovenske populacije, od otrok, do delavcev in starejših. OKS-ZŠZ bo sodeloval pri aktivnostih, ki jih športna zveza načrtuje.

Županja Saša Likavec-Svetelšek je poudarila skrb občine za delovanje društev. Zaveda se problematike skromne športne infrastrukture, kateri od ustanovitve Občine Hrpelje-Kozina do njene izvolitve ni bila namenjena ustrezna pozornost, z izjemo izgradnje igrišča z umetno travo v Hrpeljah, prenove garderob in tal v športni hali in nekaj sredstev za ureditev garderob ob nogometnem igrišču v Krvavem Potoku. Športna infrastruktura je nujna naloga, ki pa se mora reševati preudarno, načrtno, predvsem pa lokacijsko ustrezno in dolgoročno. Županja je izpostavila načrte za prihodnost, ki jih je v svoji strategiji športa v občini opredelila tudi športna zveza: nogometno igrišče s trim stezo v bližini šole, zaprto balinišče oziroma večnamenska športna dvorana, kot dodatna telovadnica. Občina se zaveda truda vseh športnih društev in je usmerjena v pomoč pri razvoju tako nogometne kot rokometne športne panoge, v vaseh pa predvsem balinanja. Podpira pa se tudi ostale športne panoge, ki so organizirane na način, da lahko sodelujejo na občinskem razpisu za sofinanciranje športnih programov.
 
Po srečanju je sledil ogled športne infrastrukture v občini.
 

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji