Usposabljanje SD1

Novi kandidati oz. kandidatke za varuha športnikovih pravic

Novi kandidati oz. kandidatke za varuha športnikovih pravic
Na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport so objavili javni poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatk oziroma kandidatov za varuha športnikovih pravic.
Zakon o športu, ki je začel veljati 24. junija 2017, uzakonja institut varuha športnikovih pravic, ki ga za obdobje petih let na podlagi javnega poziva na spletni strani ministrstva in po pridobljenem mnenju Strokovnega sveta Republike Slovenije za šport imenuje Vlada Republike Slovenije. Varuh bo svoje delo opravljal nepoklicno.

Kot določa Zakon o športu, je lahko za varuha imenovan kandidat oz. kandidatka, ki izpolnjuje naslednje pogoje: je državljan/ka Republike Slovenije, obvlada uradni jezik, ni bil pravnomočno obsojen na zaporno kazen, ima izobrazbo, pridobljeno po javnoveljavnem študijskem programu najmanj druge stopnje oziroma izobrazbo, katere raven v skladu z zakonom ustreza izobrazbi, pridobljeni po javnoveljavnem študijskem programu druge stopnje, ima najmanj deset let izkušenj na področju športa, uživa strokovni in moralni ugled ter podporo deležnikov v športu, ne sme biti član organa športne organizacije ali funkcionar v skladu z zakonom, ki ureja področje integritete in preprečevanja korupcije.

Rok za oddajo predloga kandidature je 15. avgust 2017.

 

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji