OI Pariz 2024

Obisk občin v Savinjski dolini

Obisk občin v Savinjski dolini
V okviru rednih obiskov slovenskih občin je podpredsednik OKS-ZŠZ, mag. Janez Sodržnik skupaj s predsednikom Športne zveze Velenje, g. Bogdanom Plaznikom, obiskal župana občine Rečica ob Savinji, g. Vincenca Jeraja in v občini Ljubno, župana g. Franja Naraločnika.
Namen obiska je bila predstavitev Olimpijskega komiteja Slovenije-Združenja športnih zvez in zagotovitev podpore občin k povezovanju športnih društev in ustanavljanju novih občinskih športnih zvez. Gostiteljema sta predstavila delovanje regijskih pisarn OKS ZŠZ in pomoč, ki jih te nudijo društvom v regiji. Omenjeni občini spadata pod okrilje regijske pisarne OKS - ZŠZ  Velenje, katere nosilka je Športna zveza Velenje. Župana sta predstavila občini in organiziranost športa v občini.

Pobude in konkretni predlogi predstavnikov olimpijskega komiteja po še boljšem sodelovanju in podpori občin športnim društvom in s tem razvoju športa so naletele na posluh in pozitiven odziv pri obeh županih.
 

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji