Usposabljanje SD1

Management v športu, Ekonomska fakulteta in fakulteta za šport

Management v športu, Ekonomska fakulteta in fakulteta za šport
Je vaša želja postati uspešen manager ali managerka v športni organizaciji? Si želite osvojiti najnovejša znanja in spretnosti na področjih, kot so management, trženje in financiranje v športu, s poudarkom na uveljavljenih, znanstveno potrjenih pristopih?
Z vpisom na magistrski program Management v športu, ki ga že deseto leto skupaj izvajata Ekonomska fakulteta v Ljubljani in Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani lahko uresničite svoje sanje. Po končanem študiju boste razumeli najsodobnejše koncepte strateškega managementa v športu, managementa športnih prireditev, managementa športnih objektov, trženja v športu, financiranja športnih organizacij, ravnanja z ljudmi v športnih organizacijah itd. Vse to vam bo pomagalo pri reševanju najtežjih managerskih izzivov v poslovni praksi.

Za več informacij o magistrskem programu Management v športu obisščite spletno stran http://www.ef.uni-lj.si/podiplomsko/management_v_sportu.

Prijavite se lahko preko enotnega visokošolskega sistema EVŠ, dostopnega na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, skrajni rok za prijave je 25. september 2017.

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji