Ponovni izbor predlogov za člane Sveta Fundacije

Ponovni izbor predlogov za člane Sveta Fundacije
Na podlagi 5. člena Uredbe o postopku izbora predlogov članov Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji, sklepa o začetku izbora predlogov za člane Sveta Fundacije, objavlja Strokovni svet RS za šport obvestilo glede ponovnega izbora predlogov.
Kandidate za predloge članov Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v RS na predlog nacionalnih panožnih športnih zvez s področja individualnih športnih panog, ki so na rednem programu olimpijskih iger ter ostale informacije najdete v priponki.

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji