Usposabljanje SD1

Mednarodni kongres športne medicine

Mednarodni kongres športne medicine
V petek, 21. in soboto, 22. oktobra, je bil v prostorih nove Medicinske Fakultete Univerze v Mariboru, že 6. Mednarodni kongres športne medicine.
Glede na aktualno problematiko, v slovenskem in mednarodnem prostoru, so tokrat strokovnjaki obravnavali športnika mladostnika v okviru naslednjih tem:
  • Poškodbe sprednje križne vezi pri mladem športniku (diagnostika in posebnosti pri zdravljenju)
  • Mišične in ligamentarne poškodbe pri mladem športniku (epidemiologija, diagnostika, zdravljenje, preventiva, itd.)
  • Novosti na področju diagnostike in zdravljenja tendinopatij (UTC, TMG, tkivni inženiring, uporaba rastnih faktorjev, uporaba MSC)
  • Športna prehrana in doping pri mladih športnikih.
 
V okviru kongresa, ki je bil namenjen zdravnikom, fizioterapevtom, kondicijskim trenerjem, trenerjem posameznih športnih panog, nutricionistom, predvsem pa športnikom samim, so organizirali tudi več učnih delavnic, kjer so udeleženci lahko pridobili teoretična in praktična znanja s posameznih področij.

 

Ena od prioritet Olimpijskega komiteja Slovenije je tudi skrb za zdravstveno varstvo športnikov, kar je posledično pripeljalo do ideje in končne izpeljave ideje oz. vzpostavitve mreže olimpijskih referenčnih športnomedicinskih centrov, katerih cilj je  omogočiti športnikom v Republiki Sloveniji, zdravstvene storitve v optimalnem času z zagotavljanjem visokega strokovnega nivoja diagnostičnih in terapevtskih postopkov.
Glavni cilj Olimpijskega komiteja Slovenije in Olimpijskega strokovnega centra je bilo oblikovati »mrežo olimpijskih referenčnih športnomedicinskih centrov« v kateroso vključeni centri, ki zagotavljajo celostno obravnavo športnikov od začetka diagnostičnega postopka, do zaključka zdravljenja. S tem ciljem je Olimpijski komite Slovenije – ZŠZ oblikoval konzorcije posameznih ustanov, pa tudi posameznikov, ki delujejo usklajeno in na strokovno najvišjem nivoju.

Eden takšnih ustanovljenih konzorcijev je Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Inštitut za športno medicino kot nosilec naziva s svojima konzorcijskima partnerjema Univerzitetnim kliničnim centrom in Termami Čatež, d.d. V okviru otvoritve kongresa je predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije, Bogdan Gabrovec, tabli in listini podelil ter izročil, prof. Matjažu Vogrinu, v imenu Univerze v Mariboru, Medicinske fakultete, Inštituta za športno medicino; prof. Vojkotu Flisu, v imenu Univerzitetnega kliničnega centra ter g. Khalidu Nasifu, v imenu Term Čatež.

avtor fotografij: Patrik Plohl

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji