Usposabljanje SD1

IO OKS o programu za 2018 in svojih pravilih

IO OKS o programu za 2018 in svojih pravilih
Izvršni odbor Olimpijskega komiteja Slovenije je potrdil letni delovni načrt za prihodnje leto, ki predvideva za slabih osem milijonov evrov prihodkov in odhodkov. O tem bo dokončno odločala skupščina, ki bo v Zrečah v soboto, 16. decembra.
Potrdili so imenovanje direktorja Slovenske protidopinške organizacije; upravni odbor SLOADO je 8. novembra na ustanovni seji za direktorja s štiriletnim mandatom izvolil Janija Dvoršaka, ki je že doslej vodil to organizacijo od njene ustanovitve.

Naslednje leto bo za OKS organizacijsko in finančno napornejše kot letošnje, ker so med drugim na programu tudi zimske olimpijske igre v Južni Koreji, prav tako pa še ni znano, kakšen bo obseg javnih sredstev za sofinanciranje športa. Zato osem milijonov evrov letnega proračuna še ni dokončen znesek in ga bodo dopolnili, če se bo obseg sredstev morebiti zmanjšal.

Predsednik OKS Bogdan Gabrovec je uvodoma povedal, da je vlada za naslednje leto za programe športa potrdila 3,6 milijona evrov več denarja, kot je bilo predvideno, prav tak znesek povečanja pa je predviden tudi za leto 2019. Direktor direktorata za šport na pristojnem ministrstvu Boro Štrumbelj je dodal, da bodo pridobili dodatna sredstva tudi za štipendije in nekatere druge socialne programe na športnem področju.

Na skupščini OKS sredi decembra bodo opravili nekaj sprememb pravil slovenskega olimpijskega gibanja, prav tako pa bodo predlagali, da se gre v celovite spremembe, ki jih bodo nato po usklajevanjih obravnavali in potrjevali na skupščini maja prihodnje leto. Pri tem gre tudi za usklajevanje z olimpijsko listino Mednarodnega olimpijskega komiteja, ki med drugim zahteva večino glasov zvez olimpijskih športov. Prav tako se bodo pravila OKS prilagodila letos sprejetemu novemu zakonu o športu, ki je med drugim uveljavil varuha športnikovih pravic, zato tega ni več potrebno imeti v pravilih OKS.

Miran Kos je pojasnil, da so se pri pripravi zgledovali tudi po statutu Nemške olimpijske športne zveze. V pravila bo podrobneje vključena etična komisija, ki je sicer že začela s svojim delom.
Tjaša Andree Prosenc je predlagala, da bi SLOADO, ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter OKS ustanovili neodvisno arbitražo, "saj se zdaj na sedanjo, ki je v okviru SLOADO in OKS, nihče ne obrne, ker pravijo, da ni neodvisna".

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji