Luka Steiner novi predsednik strokovnega sveta vlade za šport

Luka Steiner novi predsednik strokovnega sveta vlade za šport
Luka Steiner je bil na ustanovni seji izvoljen za predsednika strokovnega sveta vlade za šport; podpredsednik je postal Marko Vavpetič. Dosedanjega predsednika Bojana Rotovnika, ki je bil v svet imenovan tako kot večina prejšnjih članov aprila leta 2013, ni več med člani.
v.d. generalnega sekretarja Olimpijskega komiteja Slovenije, Blaž Perko, je za predsednika predlagal pravnika, Luko Steinerja, nekdanjega direktorja Atletske zveze Slovenije, sedaj pa zaposlenega na Športni loteriji. Steiner, ki deluje tudi v organizacijskem komiteju največjega atletskega mitinga pri nas, je bil edini kandidat za predsednika.

Generalnega sekretarja Nogometne zveze Slovenije, Vavpetiča, je za podpredsednika predlagal nekdanji generalni sekretar OKS-ZŠZ, Edvard Kolar, nekdanji trener telovadca Mitje Petkovška. Podpredsednik OKS-ZŠZ, Janez Sodržnik, je za predsednika predlagal Patrika Perošo; Vavpetič je dobil 10 glasov, Peroša pa šest.

Vlada je člane novega strokovnega sveta imenovala na seji 9. novembra za dobo petih let. Strokovni svet med drugim daje mnenje k predlogu zakonov in drugih predpisov, ki urejajo in posegajo v šport. Med člani je tudi direktor Smučarske zveze Slovenije Franci Petek, nekdanji svetovni prvak v smučarskih skokih. Na predlog Olimpijskega komiteja Slovenije so člani vlade imenovali Blaža Perka, Marka Šibilo, Marka Vavpetiča, Janeza Sodržnika in Petra Škerlja, Polonco Sladič (predlagatelj Zveza za šport invalidov Slovenije - Paraolimpijski komite, Patrika Perošo (Slovenska univerzitetna športna zveza), Frana Erčulja (ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport), Rada Pišota, Gregorja Juraka, Ivana Kukoviča, Edvarda Kolarja, Luko Steinerja, Petro Robnik, Ivana Gerjeviča in Meto Zagorc, slednja je kot najstarejša tudi vodila sejo.
"Zahvalila bi se prejšnjemu strokovnemu svetu, ki je opravil veliko dela pri sprejemanju nacionalnega programa športa in novega zakona o športu. Želimo si, da bi nadaljevali s takim delom v dobro športa," si je uvodoma zaželela ministrica za izobraževanje, znanost in šport Maja Makovec Brenčič. V nadaljevanju so potrdili poslovnik in izpeljali volitve

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji