OI Pariz 2024

Seja strokovnega sveta športa za vse in sestanek vodij regijskih pisarn OKS-ZŠZ

Seja strokovnega sveta športa za vse in sestanek vodij  regijskih pisarn OKS-ZŠZ
V prostorih Mladinskega kulturnega centra v Slovenj Gradcu je bila 27. seja strokovnega sveta športa za vse ter sestanek vodij regijskih pisarn Olimpijskega komiteja Slovenije-Združenja športnih zvez.
Gostiteljica tokratnega srečanja predstavnikov športnih zvez na področju športa za vse in občinskih športnih zvez, ki delujejo v strokovnem svetu športa za vse ter v regijskih pisarnah OKS-ZŠZ je bila regijska pisarna Slovenj Gradec.
Nosilka regijske pisarne je Športna zveza Slovenj Gradec, ki zastopa in povezuje interese civilnih športnih organizacij na koroškem, v dvanajstih občinah s 71.360 prebivalci: Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem, Črna na Koroškem, Dravograd, Radlje ob Dravi, Muta, Mežica, Mislinja, Podvelka, Prevalje, Ribnica na Pohorju in Vuzenica.

V regiji sicer delujejo še naslednje občinske športne zveze: Zveza športnih društev Ravne na Koroškem, Športna zveza Črna na Koroškem, Športna zveza Dravograd, Športna zveza Radlje ob Dravi in Športna zveza Muta, v katere je včlanjenih 143 športnih društev.
Prisotne je pozdravil tudi predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Združenja športnih zvez Bogdan Gabrovec. Poudaril je, da se vodstvo OKS-ZŠZ zaveda pomena športa za vse in športa na lokalni ravni in sledi svoji zavezi, ki si jo je zadalo v svojem programu ob prevzemu mandata ter uresničuje nalogo, da izenači oba stebra športa, šport za vse s tekmovalnim športom. Gabrovec je, kot domačin, dolga leta vodil Športno zvezo Slovenj Gradec in pomembno prispeval k njenem uveljavljanju v lokalnem okolju in v regiji. Prisotnim je zaželel uspešno delo.

V uvodnem delu je prisotne pozdravila tudi mag. Mojca Vrhovnik, predsednica Športne zveze Slovenj Gradec. Vodja regijske pisarne Rok Konečnik je predstavil dosedanje delo regijske pisarne in načrte, ki so si jih zastavili v prihodnje.
V nadaljevanju v rednem delu seje, ki jo je vodil prvi podpredsednik OKS-ZŠZ in predsednik strokovnega sveta športa za vse, mag. Janez Sodržnik so se prisotni seznanili z aktivnostmi strokovnega sveta med sejama SSŠV. Obširneje so obravnavali aktualno problematiko uveljavljanja Zakona o športu v občinah in se dogovorili o možnih rešitvah.

Mag. Taja Škorc, ki vodi programe športa za vse in športa na lokalni ravni na OKS-ZŠZ je predstavila Evropski teden športa 2018 in pozvala predstavnike regijskih pisarn k sodelovanju in vključevanju v  predvidene aktivnosti namenjene rasti števila športno in gibalno aktivnih.
Predsednik je čestital članoma strokovnega sveta športa za vse Branku Recku in Miranu Mϋllnerju, ki sta 5. decembra prejela plakate Državnega sveta Republike Slovenije za prostovoljno delu v športu.

Po seji je sledilo neformalno druženje na turistični kmetiji in priložnost za spoznavanje in izmenjavo izkušenj.
 

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji