Usposabljanje SD1

Skupščina OKS tudi o delovnem načrtu za leto 2018

Skupščina OKS tudi o delovnem načrtu za leto 2018
Izvršni odbor Olimpijskega komiteja Slovenije je neposredno po seji v Zrečah pripravil še 41. skupščino. Zbrani so spregovorili o uspešnih projektih minulega leta, financiranju programov v nadaljevanju in zimskih olimpijskih ter sredozemskih igrah, ki sta vrhunca prihajajočega leta, gledano s športnega in finančnega stališča.
Skupščina, torej predstavniki nacionalnih panožnih športnih zvez, občinskih športnih zvez, predstavniki kluba sponzorjev in športnikov, individualni ustanovitelj ter druge športne organizacije, je pod vodstvom vršilca dolžnosti generalnega sekretarja Blaža Perka izvolila člane organov in s polurno zamudo potrdila sklepčnost. Delegati, od 108 članov skupščine je bilo prisotnih 53 članov, ki so imeli skupaj 71 glasov od 151, so najprej potrdili zapisnik s 40. redne seje z dne 20. junija 2017.

Zatem je zbrane nagovoril častni predsednik OKS in novi predsednik Evropskih olimpijskih komitejev Janez Kocijančič. "Vsak ptič ima neko gnezdo, moje je zanesljivo slovensko olimpijsko športno gibanje. A vedite, da karkoli v karieri dosežem, ne dosežem samo v svojem imenu, ampak imenu vseh nas. Če se ozremo nazaj, vsi tisti, ki smo zdaj v mednarodnem športu, veliko nas je, poleg mene sta to na primer tudi Tjaša Andree Prosenc in Aleksander Čeferin, nam je to uspelo zaradi uspehov slovenskega športa. Zato mi je včasih kar nerodno ob čestitkah, ki jih prejemam, saj s tem ne čestitate meni, ampak samim sebi. Da je glas Slovenije vse bolj mednarodno upoštevan, to je tudi plod zelo odgovornega dela vseh nas," je med drugim dejal Kocijančič.

Potem je besedo prevzel aktualni predsednik OKS Bogdan Gabrovec. Ta je pojasnil, da so nedavno tega pod okriljem OKS odprli panožni medinski center v Kopru, skupno že osmega. "Kadar slučajno pride do poškodbe, je treba čim prej strokovno obravnavati težave in se celostno lotiti problema. S tem novim panožnim medicinskim centrom je to delo zdaj porazdeljeno po vsej Sloveniji," je povedal Gabrovec.
Skupščina si je nato ogledala prispevek, kjer so bili predstavljeni uspešni projekti OKS v minulem letu. Med drugimi so to projekt dvojna športnikova kariera, študij menedžmenta v športu, 15 perspektivnih športnikov je podpisalo posebne štipendije Moka. Hkrati je dobro zaživela ideja o fundaciji za pomoč športnikom iz šibkejših okolij, ki je vrh dosegla z dobrodelno gala prireditvijo. Z zbiranjem sredstev preko neposrednega TV prenosa je bilo finančne pomoči deležnih več kot 100 mladih športnikov, ki so do teh prišli preko razpisa.

Veliko je bilo narejenega na področju športa za vse in rekreacije s pomočjo projektov Moja olimpijska norma in Šport za zdravje, ki želijo spodbuditi državljane k večji športni aktivnosti. K temu so pripomogli tudi evropski teden športa, ki je združil skoraj 100.000 sodelujočih, mini olimpijade za otroke med 4. in 9. letom starosti ter že tretji olimpijski festival s preko 10.000 udeleženci.
Kot je dejal Perko, letni delovni načrt OKS sledi sprejeti strategiji iz preteklih let. Proračun za leto 2018 je pripravljen na podlagi predvidevanj glede na prejšnja leta, predviden pa je tudi rebalans. Število projektov ostaja visoko, rastejo tudi njihovi stroški, medtem ko se stroški dela manjšajo. Finančno gledano bosta največja zalogaja zimske OI in sredozemske igre, ki so jih zamaknili za eno leto, saj bi morale sprva biti na sporedu letos.

Široko razpravo so odprle predlagane spremembe nekaterih členov glede članstva v OKS, saj sledi v letu 2018 korenita sprememba nekaterih pravil OKS-SŽS, kar bo predmet skupščine 2018, nekaj konkretnih pravil, ki so v veljavi, pa so delegati že sprejeli.

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji