Usposabljanje SD1

V Celju odprli regijsko pisarno OKS-ZŠZ

 V Celju odprli regijsko pisarno OKS-ZŠZ
Občina Celje je podpisala pogodbo z Olimpijskim komitejem Slovenije in Športno zvezo Celje o delovanju regijske pisarne.
Pogodbo, ki poglablja sodelovanje med športnimi zvezami in društvi v regiji, so podpisali celjski župan Bojan Šrot, podpredsednik OKS Janez Sodržnik in predsednik Športne zveze Celje Branko Črepinšek.

Podpis pogodbe o delovanju regijske pisarne sodi med enega izmed ciljev Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez, saj vzpodbuja k proaktivnemu sodelovanju med športnimi zvezami in društvi v širši celjski regiji. Pogodba opredeljuje delovanje regijske pisarne in ne obremenjuje občinskega mestnega proračuna, ker gre za redno delovanje Športne zveze Celje.
"Eden od pomembnih ciljev, ki si ga je zadalo novo vodstvo OKS-ZŠZ v mandatnem obdobju 2014-2018, je ponovna vzpostavitev regijskih pisarn OKS-ZŠZ. Želimo jih vzpodbuditi k njihovemu proaktivnemu sodelovanju in za to jim tudi zagotavljamo ustrezna sistemska sredstva za delovanje. Cilj je, da vsaka regijska pisarna spodbudi v letošnjem letu ustanovitev vsaj ene občinske ali medobčinske športne zveze, ki bo pokrivala interese društev v občinah, kjer le ta niso interesno povezana. Regijska pisarna Celje, ki jo je ustanovil OKS-ZŠZ, z današnjim podpisom pogodbe prične formalno s svojim delovanjem tudi ob podpori občine. Verjamemo, da bo regija tudi ob pomoči regijske pisarne OKS-ZŠZ Celje še naprej tako uspešna v športno tekmovalnem smislu, predvsem pa, da bo šport postal pomembna prvina kakovosti življenja čim večjemu številu prebivalcev v regiji," je ob podpisu pogodbe dejal Sodržnik.

Celjsko regijsko pisarno OKS-ZŠZ bo vodil Hasan Ibrić.
 

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji