OI Pariz 2024

Športna loterija ostaja v olimpijski družini do leta 2020

Športna loterija ostaja v olimpijski družini do leta 2020
Vse od leta 1998, le tri leta potem ko je bila ustanovljena, je Športna loterija veliki sponzor OKS. Tako v dobrih časih kot tudi v tistih, ko se je srečevala z nelojalno konkurenco je ostajala zvesta v podpori slovenskih športnikov in športnic.
Že ime družbe govori, da je glavno vodilo Športne loterije zbiranje finančnih sredstev za dejavnosti športnih, invalidskih in humanitarnih organizacij v Sloveniji.

Športna loterija je kot delniška družba pridobila dovoljenje za trajno prirejanje iger na srečo od vlade Republike Slovenije. Prvo žrebanje takratne igre Športni krog je bilo uspešno izvedeno 14. decembra 1996. V naslednjih letih so ljudje, polni idej, v okviru možnosti in po postopkih, predvidenih z zakonom, razvili in uveljavili na slovenskem trgu že več različnih iger:
Z namenom čim bolj enostavnega, hitrega in dostopnega igranja, uporabljajo tudi igralcem prijazna in sodobna komunikacijska sredstva, torej internet, igranje na mobilnih aparatih in samopostrežnih terminalih.
 
Poznavanje trendov razvoja na področju iger na srečo je, tako zaradi prirejanja iger sosednjih držav, kot tudi zaradi poznavanja tehnoloških in zakonodajnih trendov, v Evropski skupnosti nujno potrebno, saj se je na morebitne spremembe na tem področju potrebno sprotno pripravljati. S ciljem ponuditi  igralcem  kar se da veliko izbiro novih in zanimivih iger na srečo, je Športna loterija že nekaj let aktivni član svetovnega loterijskega združenja in Evropskega loterijskega združenja. Obe združenji delujeta na področju svetovanja, izobraževanja, izmenjavi znanj, založništva in informiranja svojih članov na področjih novih tehnologij, iger, in rešitev, ki pripomorejo k večji varnosti udeležencev iger na srečo.
Športna loterija je tudi članica GLMS (Global Lottery Monitoring System), neprofitne organizacije 27 svetovnih loterij, katere poslanstvo je zaščita integritete športa, vzpostavitev mehanizmov za preprečevanje stavnih anomalij, preprečevanje korupcije v športu, sodelovanje z MOK, FIFO in drugimi mednarodnimi športnimi federacijami.

Sponzorsko pogodbo sta v uvodu rednega zasedanja Izvršnega odbora OKS ZŠZ podpisala predsednik uprave Športne loterije Janez Bukovnik in predsednik OKS Bogdan Gabrovec.

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji