Usposabljanje SD1

Podpredsednik OKS - ZŠZ Janez Sodržnik na delovnem obisku v Litiji

Podpredsednik OKS - ZŠZ Janez Sodržnik na delovnem obisku v Litiji
Ob prisotnosti župana Francija Rokavca in predstavnikov nekaterih športnih društev je predstavil smiselnost in prednosti, ki jih prinaša povezovanje športnih društev v občinske športne zveze in kaj lahko te kot partner občini predstavljajo pri razvoju športa v lokalnem okolju.
Poudaril je, da je v strategiji OKS-ZŠZ  večja vloga dana športu za vse in športu na lokalni ravni  ravno zaradi dejstva, ker vsak vrhunski športnik pričenja svojo pot v društvu oz. klubu, ki deluje v njegovem lokalnem okolju. Eden od strateških ciljev OKS-ZŠZ je, da bi v občinah ponovno zaživela organizirana civilna športna sfera, ki je v dveh tretjinah občin žal zamrla. Trenutno v Sloveniji deluje v 212 občinah le 85 občinskih športnih zvez. Cilj OKS-ZŠZ je, da bi vse občine z nad 5.000 prebivalci imele svojo občinsko športno zvezo.

Pomoč društvom pri ustanovitvi športne zveze nudi regijska pisarna OKS-ZŠZ, v primeru Litije je to Športne zveza Ljubljane, ki je nosilka regijske pisarne.  Med drugim je mag. Sodržnik prisotne seznanil tudi z novim Pravilnikom Fundacije za šport, po katerem ima organizirana športna sfera prednost pri kandidaturi na sredstva le te, pred ostalimi izvajalci Letnih programov športa.

Prisotni predstavniki društev, ki delujejo v občini Litija so se strinjali, da se  obudi delovanje  občinske športne zveze in so predlagali iniciativni odbor, ki bo o tem seznanil tudi ostala društva. V primeru, da bo med predstavniki športnih društev v občini Litija prepoznan interes po takšni vrsti sodelovanja in združevanja, se bo ustanovila Občinska športna zveza. Janez Sodržnik je ponudil pomoč OKS-ZŠZ pri ustanavljanju in delovanju športne zveze, ki bo partner občini pri uresničevanju letnih programov in razvoju športa v korist vseh občanov Litije.
 
 

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji