Usposabljanje SD1

Posvet OKS-ZŠZ v Portorožu

Posvet OKS-ZŠZ v Portorožu
Posvet OKS-ZŠZ s predstavniki občinskih športnih zvez, nacionalnih zvez športa za vse in članic Odprtega foruma športa za vse bo v Konferenčnem centru grad hotela Bernardin v Portorož, v petek, 6. aprila in v soboto, 7. aprila 2018.
Osrednja tema letošnjega posveta je aktualna problematika in dileme, ki jih v šport na lokalni ravni prinašajo nekatera določila novega Zakona o športu (ZŠpo-1), s poudarkom na implementaciji zakona v lokalnih okoljih, kjer bodo predstavljeni tudi nekateri primeri iz prakse. V pogovoru z Bogadnom Gabrovcem, predsednikom Olimpijskega komiteja Slovenije-Združenja športnih zvez se bo organizator dotaknil tudi nekaterih drugih predlogov, pobud in mnenj krovne športne organizacije na področju zakonodajnih predpisov.
 
Novi Zakon v športu pa prinaša tudi nekaj novosti na področju usposabljanja strokovnih delavcev v športu, zato bo prvi del posveta namenjen programom usposabljanja na področju športne rekreacije in športa starejših, katerih nosilec, skladno z ZŠpo-1 je Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez.
 

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji