Za usposabljanje strokovnih delavcev v športu pet milijonov evrov

Za usposabljanje strokovnih delavcev v športu pet milijonov evrov
Na javni razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki velja za leta 2018 - 2022, se je prijavil en prijavitelj - Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez, ki je oddal popolno vlogo v predvidenem roku.
Cilj javnega razpisa je omogočiti pridobitev, izboljšanje in poglabljanje tistih kompetenc, ki jih posamezniki potrebujejo na ravni delovnih mest, zaradi sprememb tehnologije, narave dela ter potreb na trgu dela, še posebej na področjih, ki šele postajajo pomembna in bodo prispevala k večji konkurenčnosti gospodarstva in sicer s sofinanciranjem aktivnosti, ki bodo zagotovile skupaj najmanj 7700 posameznikom, da se bodo lahko vključili v veljavne programe usposabljanja in licenčne seminarje skladno z Zakonom o športu, programe nadaljnjega usposabljanja na področju športa in najmanj 6545 posameznikom pridobitev dodatnih kompetenc na področju športa.

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji