Predsednik Strokovnega sveta športa za vse obiskal Prekmurje

Predsednik Strokovnega sveta športa za vse obiskal Prekmurje
mag. Janez Sodržnik je skupaj z vodjo regijske pisarne OKS-ZŠZ Moravske Toplice, Brankom Reckom je v minulih dneh obiskal tri občine v Prekmurju.
Obiskala sta župana Občine Rogašovci Edvarda Miholiča, župana Občine Kuzma  Jožefa Škaliča in županjo Občine Grad  Cvetko Ficko. Pogovarjala sta se predvsem o organizaciji športne sfere v posamezni občini, o sodelovanju športnih društev z lokalno skupnostjo in o težavah, ki jih imajo društva v posamezni občini. Poudarila sta tudi dejstvo, da je izredno  pomembno je, da se za uspešen razvoj športa v občinah društva povezujejo  v občinske športne zveze. Še posebej ob dejstvu, da so občinske športne zveze v novem Pravilniku Fundacije za šport, dobile pomembno vlogo v odločevalskem procesu na lokalni ravni.
                                                                         
Regijska pisarna OKS-ZŠZ Moravske Toplice sicer pokriva 27 pomurskih občin (Murska Sobota, Beltinci, Moravske Toplice, Puconci, Lendava, Dobrovnik, Ljutomer, Križevci, Gornja Radgona, Kuzma, Rogašovci, Cankova, Črešnovci, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Odranci, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej, Apače), v katerih deluje 11 občinskih športnih zvez (Športna zveza Murska Sobota, Športna zveza Beltinci, Občinska športna zveza Moravske Toplice, Športna zveza Puconci, Športna zveza Lendava, Športna zveza Dobrovnik, Športna zveza Ljutomer, Športna zveza Križevci, Športna zveza Gornja Radgona, Športna zveza Kuzma, Športna zveza Rogašovci).
 

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji