Regijska pisarna Novo mesto in 32. seja strokovnega sveta športa za vse

Regijska pisarna Novo mesto in 32. seja strokovnega sveta športa za vse
Regijska pisarna Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez Novo mesto, ki jo vodi Športna zveza Novo mesto je bila gostiteljica 32. seje Strokovnega sveta športa za vse in sestanka vodij regijskih pisarn.
Nosilka regijske pisarne zastopa in povezuje interese civilnih športnih organizacij na Dolenjskem in v Beli krajini, v 15 občinah s 112.376 prebivalci: Črnomelj, Dolenjske Toplice, Metlika, Mirna, Mirna Peč, Mokronog – Trebelno, Novo mesto, Semič, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje in Žužemberk. V regiji sicer delujejo še občinske športne zveze Črnomelj, Metlika in Trebnje.

Uvodoma je  župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni udeležencem seje predstavil ambiciozne načrte občine na področju športa in jih povabil tudi na osrednjo prireditev 12. novembra ob Štukljevem letu, s katero želijo osvetliti vrednote, ki jih je izžareval Novomeščan Leon Štukelj dobitnik 6 olimpijskih kolajn, ki ni bil samo vrhunski telovadec, temveč je s svojim zdravim duhom, jasnimi mislimi in svetovljanskim pogledom na svet predstavljal simbol vitalnosti in zdravega odnosa do življenja v vseh starostnih obdobjih.

V nadaljevanj rednega dela seje so se prisotni seznanili z aktivnostmi strokovnega sveta med sejama SSŠV in z aktivnostmi Slovenske olimpijske akademije. Obširneje so obravnavali aktivnosti ob Evropskem tednu športa, z aktualno problematiko uveljavitve programov usposabljanja na področju športne rekreacije in športa starejših ter z novimi pravili OKS-ZŠZ.

Predstavili sta se tudi novo sprejeti članici OKS-ZŠZ: Športna unija Slovenije in Športna zveza Komen.

 

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji