Usposabljanje SD1

36. redna seja IO OKS-ZŠZ

36. redna seja IO OKS-ZŠZ
V torek, 28. avgusta ob 14.00 uri, bo v prostorih Slovenskega olimpijskega izobraževalnega centra, 36. redna seja Izvršnega odbora Olimpijskega komiteja Slovenije.
Spodaj predlog dnevnega reda:
  1. Potrditev zapisnika 35. redne seje IO OKS-ZŠZ z dne 19.6.2018, dopisnih sej IO OKS ZŠZ z dne 17.7. in 8.8.2018 ter pregled realizacije sklepov IO OKS-ZŠZ
  2. Zadeve Slovenske olimpijske akademije
  3. Zadeve Strokovnega sveta športa za vse
  4. Zadeve Strokovnega sveta za tekmovalni šport
  5. Zadeve področja poslovno marketinške dejavnosti
  6. Potrditev olimpijske reprezentance MOI Buenos Aires 2018
  7. Pobude in predlogi
  8. Razno

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji