Usposabljanje SD1

34.seja Strokovnega sveta športa za vse

34.seja Strokovnega sveta športa za vse
Regijska pisarna Olimpijskega komiteja Slovenije-Združenja športnih zvez Koper, ki jo vodi Športna zveza Koper je bila gostiteljica 34. seje Strokovnega sveta športa za vse in sestanka vodij regijskih pisarn. Dogodek se je zgodil v slikoviti vasici Marezige v Slovenski Istri.
Nosilka regijske pisarne zastopa in povezuje interese civilnih športnih organizacij v južni Primorski, v 8 občinah s 125.970 prebivalci: Koper, Izola, Sežana, Hrpelje – Kozina, Ankaran, Divača, Ilirska Bistrica in Piran. V regiji sicer delujejo še naslednje občinske športne zveze, članice OKS-ZŠZ: Športna zveza Izola, Športna zveza Sežana in Športna zveza Hrpelje Kozina.

Na  seji, ki jo je vodil prvi podpredsednik OKS-ZŠZ in predsednik strokovnega sveta športa za vse, mag. Janez Sodržnik, so se prisotni seznanili z aktivnostmi strokovnega sveta med sejama SSŠV. Član volilne komisije Goran Cvijič je vodjem regijskih pisarn predstavil način izvedbe volitev regijskih predstavnikov v skupščino OKS-ZŠZ.

Na seji so tudi obravnavali programe usposabljanja na področju športne rekreacije in športa starejših, ki jih je SSŠV pripravil v skladu  z interesi svojih članic, ki delujejo na teh področjih ter se dogovoril o postopku njihove uveljavitve in izvedbe. Predstavljeno je bilo poročilo o izvedenih Športnih igrah zaposlenih v letu 2018 in izmenjana mnenj ter  idej za njihovo izvedbo v prihodnje.

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji