Usposabljanje SD1

Športniki so izvolili svoje predstavnike v Komisijo športnikov

Športniki so izvolili svoje predstavnike v Komisijo športnikov
15. novembra 2018 so bile v Slovenskem olimpijskem izobraževalnem centru volitve v Komisijo športnikov za mandatno obdobje 2018 - 2022.
Olimpijski komite Slovenije je, v skladu s priporočili Mednarodnega olimpijskega komiteja, o čimboljši zastopanosti  športnikov na vseh ravneh domačega in mednarodnega športnega gibanja, 16. oktobra 2006 ustanovil Komisijo športnikov OKS. Komisija športnikov  je v preteklih letih zavzeto delovala in bila uspešna, predvsem na področju izboljšanja statusnih pravic slovenskih športnikov. Verjamemo, da bo tako tudi v prihodnje.

Sestava Komisije športnikov OKS za mandatno obdobje 2018-2022:

RAŠA SRAKA VUKOVIĆ - predsednica, MARCEL RODMAN - podpredsednik, DAVID MIKLAVČIČ, ANA UMER, KLEMEN BAUER.

 


 

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji