Usposabljanje SD1

Pravna fakulteta in Olimpijski komite skupaj do leta 2022

Pravna fakulteta in Olimpijski komite skupaj do leta 2022
V uvodu seje IO OKS sta predsednik OKS Bogdan Gabrovec in tajnik Pravne fakultete Boštjan Koritnik podpisala sporazum o institucionalnem sodelovanju.
S sporazumom bo mogoče storiti še več na področju sodelovanja pri ozaveščanju mladih o pomenu športa, zdravega načina življenja in trajnostnega razvoja celotne družbe. V prihodnje nas čaka še veliko dela pri izobraževanju in  izvedbi delavnic za mlade športnike na temo davkov, zaposlovanja, pogodbenega prava, pravno-organizacijskih struktur in drugih pravnih področij, pri izvedbi izobraževanj in praktičnih usposabljanj za zaposlene v panožnih športnih zvezah in drugih športnih organizacijah, s Pravno fakulteto bomo poglobili sodelovanje pri organizaciji okroglih miz in razprav na temo športa za športnike in širšo javnost. Še posebej velja opozoriti na različne oblike posredovanja znanja med fakulteto in slovensko športno prakso, vključno s prizadevanjem za nadaljevanje in nadgradnjo projekta »športna pravna klinika«.

 

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji