Seja IO OKS v Ljubljani

Seja IO OKS v Ljubljani
Člani Izvršnega odbora Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez so na redni seji obravnavali aktualne zadeve krovne športne organizacije, saj je šlo za predzadnjo sejo v tem mandatu.
Izvršni odbor Olimpijskega komiteja Slovenije je na današnji seji obravnaval načrt za prihodnje leto. V letu 2019 pričakuje 6,8 milijona evrov prihodkov in prav toliko odhodkov, potrdil pa je tudi gradivo za volilno skupščino, ki bo 16. decembra in na kateri bo edini kandidat za predsednika sedanji prvi mož Bogdan Gabrovec. Uradne kandidature, tudi za ostale položaje in organe OKS, bodo znane v začetku naslednjega tedna.

Podpredsednik OKS Iztok Čop je v svojem nastopu  izpostavil uspešnen nastop slovenske reprezentance na mladinskih olimpijskih igrah v Buenos Airesu, kjer je nastopilo 25 športnic in športnikov v 15 panogah, ki so osvojili tri zlate, dve srebrni ter šest bronastih medalj. Za štipendije mladih športnikov je na OKS prišlo 316 vlog in jih sedaj pregledujejo, Fundacija za financiranje športnikov iz socialno šibkih okolij pa bo v letošnjem letu razdelila nekaj nad 60.000 evrov.

Na eni zadnjih sej Izvršnega odbora v tej sestavi so največ pozornosti posvetili zapisniku zadnje redne skupščine, poslovniku o delu skupščine, člani pa so podrobneje spregovorili o delu v zadnjem mandatu, 2014 - 2018. Gabrovec je med drugim izpostavil, da so v tem času izgubili le enega sponzorja, dobili pa kar nekaj novih.

Generalni sekretar OKS Blaž Perko je dejal, da se bližajo načrtovanemu cilju, da bi 70 odstotkov prihodkov OKS dobil iz marketinških in drugih virov, le preostanek iz javnih, kot so sredstva ministrstva, pristojnega za šport, ter Fundacije za šport. OKS je z lani sprejetim zakonom o športu dobil nove obveznosti, kot so registracija in kategorizacija športnikov, zato so že začeli s pripravo lastnega informacijskega sistema. Perko je ocenil, da sta bila v zadnjih štirih letih "storjena dva koraka naprej, kar se tiče športa na lokalni ravni športa za vse".

Podroben program dela za naslednje leto so obravnavali in potrjevali tudi zaradi ohranitve stabilnosti dela v začetku naslednjega mandata novega vodstva in da bi zagotovili tako tudi poslovanje. Če bi se zgodilo, da bi iz določenih virov OKS dobil manj prihodkov od načrtovanih, je junija 2019 predvidena skupščina, ki bo sprejemala rebalans proračuna. Gabrovec je kot najpomembnejše naloge v naslednjem obdobju izpostavil z državo povezana pogajanja pri financiranju slovenskega športa.

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji