Usposabljanje SD1

Projekt SRM in Olimpijski komite Slovenije

Projekt SRM in Olimpijski komite Slovenije
Olimpijski komite Slovenije še naprej pospešeno deluje na projektih, ki so sofinancirani "pod kapo" Erasmus + sport programa.
Strokovne službe Olimpijskega komiteja Slovenije v letu 2018 in 2019 vodijo projekt z uradnim nazivom »Education through sport – Shaping role models for the future” (SRM).ali po slovensko: Izobraževanje s športom - oblikovanje vzornikov za v prihodnje. Glavni cilji projekta so priprava izobraževalnega gradiva, izvedba delavnic za mlade športnike in priprava mobilne / internetne aplikacije za finančno opismenjevanje športnikov. S projektom želimo vplivati predvsem na mlade športnike, jih pravočasno seznaniti s športnimi vrednotami, vsebinami na področju dvojne kariere športnikov in opozoriti na možne nepravilnosti in zlorabe v športu, s katerimi bi se lahko soočili.

Pri projektu sodelujejo štirje partnerji, ki so v januarju imeli partnerski sestanek v Ljubljani. Rezultati projekta (izobraževalna gradiva in mobilna aplikacija) bodo za športnike dolgoročno dostopni. Do zaključka projekta, ki je 30.6.2019 pa bomo izvedli tudi dve ali tri delavnice za mlade športnike.
 

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji